Člověk v obtížné životní situaci - kazuistika (Logoterapeutický přístup v práci s onkologicky nemocným pacientem)

Martina Nečesalová

Abstrakt

Kazuistika pojednává o psychoterapeutické práci s pacientem, který se nachází ve velmi těžké situaci. Vážně onemocněl rakovinou a ze dne na den se ocitl na dně svých psychických i fyzických sil. Postupně jsme spolu prošli cestou, která byla velmi náročná, plná změn, úspěchů a pádů, nadějí a nejistot. Zpočátku chtěl pacient ukončit léčbu, přemýšlel o sebevraždě a nedovedl si představit, že se někdy s nastalou situací vyrovná. Během naší společné cesty sbíral sílu a odvahu k tomu, aby - slovy logoterapie - opět řekl svému životu ano"". Naše společné úsilí na tomto cíli jsem zachytila v následující kazuistice. Inspirací a pomocí mi byla logoterapie a existenciální analýza.

Bibliografická citace

Nečesalová, M. (2013). Člověk v obtížné životní situaci - kazuistika (Logoterapeutický přístup v práci s onkologicky nemocným pacientem). Psychoterapie, 2(1). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9624

Klíčová slova

hyperreflexe;imaginace;logoterapie;nejistota;obrácená perspektiva;odpovědnost;onkologické onemocnění;strach ze smrti;střídavá diagnostika;svoboda;terapieCopyright (c) 2018 Psychoterapie