Online psychoterapie a psychologické poradenství

Petra Holcnerová, Petr Novák

Abstrakt

Přehledový článek se zaměřuje na možnosti využití internetu vonline psychoterapii a internetovém poradenství. Vtextu jsou diskutována specifika online komunikace vpsychoterapii/psychologickém poradenství včetně jeho výhod a nevýhod, dále je představeno šest základních typů online psychoterapie/psychologického poradenství (otázka a odpověď, chatová forma psychoterapie/poradenství, emailová forma psychoterapie/poradenství, videokonference, online skupiny a online psychoterapeutické programy). Na závěr jsou uvedeny charakteristiky klientů využívajících tyto služby, vliv internetové komunikace na terapeutický vztah, etické otázky využití internetu vpsychoterapii a efektivita tohoto přístupu.

Bibliografická citace

Holcnerová, P., & Novák, P. (2013). Online psychoterapie a psychologické poradenství. Psychoterapie, 4(3-4). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9611

Klíčová slova

Internet;online intervence;poradenství;psychoterapieCopyright (c) 2018 Psychoterapie