Využití principů satiterapie při léčbě závislosti na alkoholu (démon alkohol – využití „mindfulness“ principů)

Veronika Šuráňová

Abstrakt

Článek popisuje teoretická východiska satiterapie a dále konkrétní techniku využívanou při práci s klienty závislými na legálních drogách spolu s ukázkou jejího praktického průběhu. Aplikace techniky je představena při terapeutické práci se situacemi, ve kterých klienti trpí bažením, tzv.cravingem, případně nutkavými myšlenkamina požití alkoholu. Za pomoci konkretizace a komentování se mapuje vnitřní svět klienta v jednotlivých dílčích situacích. Dále je započata postupná integrace tzv. odštěpených vnitřních reprezentací, introjektů, komplexů. Satiterapie kombinuje klasické postupy západní (evropské a americké) a východní (asijské) psychoterapie.

Bibliografická citace

Šuráňová, V. (2018). Využití principů satiterapie při léčbě závislosti na alkoholu (démon alkohol – využití „mindfulness“ principů). Psychoterapie, 5(3-4). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9596

Klíčová slova

bažení;integrace odštěpených introjektů;satiterapie;závislost na alkoholuCopyright (c) 2018 Psychoterapie