Hledání autorství skrze dialog s vnitřním partnerem

Vladimír Chrz

Abstrakt

Dialogické jednání svnitřním partnerem je přístup, jehož tvůrcem je spisovatel, herec, psycholog a pedagog Ivan Vyskočil. Příspěvek pojednává o několika aspektech pojmů autorství a autorský životní postoj. Svyužitím konceptu „transformace skrze kontradikce“ je ukázáno, jak může dialogické jednání vést kautorskému životnímu postoji.

Bibliografická citace

Chrz, V. (2013). Hledání autorství skrze dialog s vnitřním partnerem. Psychoterapie, 5(2). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9589

Klíčová slova

autorství;dialogické jednání;transformace skrze kontradikce;vnitřní partnerCopyright (c) 2018 Psychoterapie