Otevřený přístup Volný přístup  Omezený přístup Předplacený přístup

Dialektická behaviorální terapie

Pavel Theiner, Pavla Linhartová, Adéla Látalová

Abstrakt

Dialektická behaviorální terapie (DBT) byla vytvořena jako komplexní program pro klientky s hraniční poruchou osobnosti americkou psycholožkou Marshou M. Linehan. Diagnózu hraniční poruchy osobnosti chápe DBT stejně, jako ji definuje Diagnostický a statistický manuál Americké psychiatrické společnosti ve své 4. revizi, kritéria ale sestavuje do logických celků, odpovídajících biosociální teorii hraniční poruchy. Významným filozofickým východiskem DBT je dialektika a také zen buddhismus. Významně je DBT ovlivněna kognitivně behaviorální terapií (KBT). DBT se skládá ze čtyř základních modulů – individuální terapie, skupinový nácvik dovedností, telefonický koučink a konzultační tým. DBT prokázala svoji účinnost v několika randomizovaných kontrolovaných studiích, a to zejména u žen s hraniční poruchou, které vykazují sebepoškozování a sebevražedné myšlenky.

Bibliografická citace

Theiner, P., Linhartová, P., & Látalová, A. (2021). Dialektická behaviorální terapie. Psychoterapie, 14(1). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/14209

Klíčová slova

DBT; biosociální teorie; hraniční porucha osobnosti

Plný Text:
Copyright (c) 2021 Pavel Theiner