Otevřený přístup Volný přístup  Omezený přístup Předplacený přístup

Fenomén setkání v psychoterapii

Michal Pernička

Abstrakt

Článek přináší shrnutí původního kvalitativního výzkumu zaměřeného na epizody zvláštní blízkosti mezi terapeutem a klientem, v teorii Martina Bubera nazývanými Já-Ty momenty. Tyto vztahové epizody můžeme zařadit z hlediska teorie výzkumu psychoterapie mezi tzv. významné události v psychoterapii s potenciálem navození terapeutické změny. Výzkum byl zaměřený na pohled praktikujících terapeutů na tento fenomén, protože to jsou především oni, kdo modulují způsob interakce s klientem. Data byla získána od 49 českých i zahraničních psychoterapeutů s různou mírou zkušenosti, většina respondentů byli představitelé Gestalt psychoterapie, ale byly zastoupeny i další terapeutické školy. Cílem článku je kromě přiblížení a porozumění fenoménu nabídnout k úvaze jaké kompetence nebo naopak zábrany na straně terapeuta mohou podpořit či omezit vznik těchto intenzivních momentů v psychoterapii. Výsledky výzkumu jsou v souladu s dosavadními pracemi na toto téma a rozšiřují jeho empirické poznání.

Bibliografická citace

Pernička, M. (2020). Fenomén setkání v psychoterapii. Psychoterapie, 14(2). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/13729

Klíčová slova

terapeutický vztah; významné události v psychoterapii; momenty Já-Ty

Plný Text:
Copyright (c) 2020 Michal Pernička