Otevřený přístup Volný přístup  Omezený přístup Předplacený přístup

Depresia a efekt krátkodobého online Tréningu zameraného na emócie pre sebasúcit a sebaobranu

Júlia Halamová, Mária Heligmanová, Bronislava Strnádelová

Abstrakt

Cieľom tohto výskumu bolo otestovať efekt intervencie the Emotion Focused Training for self-compassion and self-protection (EFT-SCP) na úroveň sebakritickosti a sebasúcitu na vzorke participantov s depresívnymi symptómami. EFT-SCP je online štrnásťdňová intervencia vytvorená na základe najnovších výskumov Terapie zameranej na emócie pre psychoterapeutickú prácu so sebakritikom. Dostupná vzorka participantov z internetových fór zameraných na depresiu, bola po prvom meraní náhodne rozdelená do intervenčnej a kontrolnej skupiny. Participantom sme merali mieru sebasúcitu a sebakritickosti tesne pred intervenciou, tesne po intervencii a následne po dvoch mesiacoch. Výsledky ukázali že intervencia je účinná tak na úroveň sebakritickosti ako aj sebasúcitu, no časom jej účinky slabnú. Do budúcna by bolo potrebné výskum zopakovať na väčšej vzorke participantov s depresívnymi symptómami a overiť či efekt intervencie EFT-SCP pretrvá v čase pri dlhšej intervencii.

Bibliografická citace

Halamová, J., Heligmanová, M., & Strnádelová, B. (2019). Depresia a efekt krátkodobého online Tréningu zameraného na emócie pre sebasúcit a sebaobranu. Psychoterapie, 13(3). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/12363

Klíčová slova

sebakritickosť; sebasúcit; depresia; intervencia; Emotion Focused Training for self-compassion and self-protection

Plný Text:
Copyright (c) 2019 Júlia Halamová, Mária Heligmanová, Bronislava Strnádelová