Otevřený přístup Volný přístup  Omezený přístup Předplacený přístup

Jak jednoduše provést a napsat případovou studii: Vodítka pro psychoterapeuty v praxi

Jan Roubal, Michal Čevelíček, Tomáš Řiháček

Abstrakt

Případové studie představují metodologii vhodnou pro výzkum zaměřený na praxi. Článek představí případové studie jako přirozený způsob poznávání, při kterém mohou psychoterapeuti využít dovednosti, které jsou běžnou součástí jejich psychoterapeutické praxe. V článku jsou vysvětleny základní kroky při realizaci případové studie: (1) Odhodlání (Proč dělat případové studie?); (2) Příprava (Co se chceme dozvědět?); (3) Sběr dat (Jak by mohla vypadat minimalistická varianta?); (4) Zpracování a sepsání (Obvyklá struktura empirické studie). Článek představí případové studie jako smysluplný a obohacující způsob začlenění výzkumu do psychoterapeutického výcviku i do profesního rozvoje psychoterapeutů v praxi.

Bibliografická citace

Roubal, J., Čevelíček, M., & Řiháček, T. (2019). Jak jednoduše provést a napsat případovou studii: Vodítka pro psychoterapeuty v praxi. Psychoterapie, 13(1). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/11936

Klíčová slova

případová studie, výzkum psychoterapie, výzkum zaměřený na praxi, výzkumná metodologie

Plný Text:
Copyright (c) 2019 Jan Roubal, Michal Čevelíček, Tomáš Řiháček