Kontakt na časopis

Doručovací adresa

Katedra psychologie
Fakulta sociálních studií
Masarykova univerzita
Joštova 10
602 00 Brno

Hlavní kontakt

PhDr. Roman Hytych, Ph.D. (šéfredaktor)
Email: psychoterapie@fss.muni.cz

Podpůrný kontakt

Mgr. Michal Čevelíček, Ph.D. (zástupce šéfredaktora)
Email: psychoterapie.casopis@gmail.com