Profil

Pavel Theiner

Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno, Česká republika


  • Dialektická behaviorální terapie
    | Roč. 14, č. 1 (2021) - Teorie