ProInflow

ProInflow je recenzovaný vědecký časopis zaměřený na informační vědy s otevřeným přístupem (model Diamond Open Access). Cílem časopisu je podporovat výzkumnou činnost a profesní aktivity v oboru s důrazem na kvalitu a bezplatný přístup k výsledkům těchto činností. Časopis publikuje primárně výsledky vědeckého výzkumu a původních přehledových vědeckých statí z transdiciplinárních oblastí informačních věd. Témata pokrývají různé oblasti informační vědy s přesahy do oborů jako jsou knihovnictví, archivnictví, muzeologie, informační systémy, informační technologie, digitální humanitní vědy, interakce člověk–počítač, kognitivní vědy, psychologie, sociologie, kybernetika, etika, filozofie a další. ProInflow slouží jako nástroj vědecké komunikace nejen pro odborníky z České republiky a Slovenska, ale zároveň usiluje o širší mezinárodní spolupráci, a proto vítáme i články i v anglickém jazyce. V souladu s myšlenkou Open Access mají čtenáři umožněn neomezený přístup k plným textům jednotlivých článků.

Příspěvky lze zasílat po celý rok. Časopis vychází dvakrát ročně v elektronické verzi, publikovány jsou články v češtině, slovenštině a angličtině. Jarní číslo vychází k 31. dubnu daného roku, podzimní číslo k 31. říjnu daného roku.

Roč. 13č. 2 (2021)