Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 24, No 6 (2014): ENGLISH ISSUE Various (in)stances of educational research Detaily   PDF (English)
Eva Minaříková
 
Vol 24, No 6 (2014): ENGLISH ISSUE Subjective determinants of the development of foreign language teacher expertise Abstrakt   PDF (English)
Světlana Hanušová, Michaela Píšová, Klára Kostková, Věra Janíková, Petr Najvar
 
Vol 23, No 4 (2013) ... k metodologickému standardu v pedagogice Detaily   PDF
Tomáš Janík, Kateřina Vlčková, Petr Knecht
 
Vol 24, No 6 (2014): ENGLISH ISSUE “You shouldn’t” Three observations on the necessity of moral education Abstrakt   PDF (English)
Jan Hábl
 
Vol 7, No 1 (1997) „Cesty k tvořivé škole“ Detaily
Hana Horká
 
Vol 10, No 3 (2000) „Evropa ve výuce" - „Výuka v Evropě": Empirická studie snažící se zdůvodnit obor „evropská pedagogika" v přípravě učitelů v Evropě Abstrakt   PDF
Renata Seebauer
 
Vol 28, No 2 (2018) „Jsem jiný, jsem slaný… a umřu dříve“ (dítě/žák s cystickou fibrózou v edukačním prostředí) Abstrakt   PDF
Jan Chrastina, Tereza Klvaňová, Bianka Hudcová
 
Vol 10, No 3 (2000) „Kejbaly 1" - středisko pro environmentální vzdělávání a výchovu v terénu Abstrakt   PDF
Helena Jedličková
 
Vol 25, No 1 (2015) „Knowledge is power“: Studium MBA v perspektivě Bourdieuho teorie kapitálů Abstrakt   PDF
Jana Dvořáčková
 
Vol 28, No 2 (2018) „Koukala jsem na to, jak si hrajou a mluví na sebe řečí, kterou vůbec nevnímám“: Jinakost u dětí s migrační zkušeností Abstrakt   PDF
Naďa Kabancová, Kateřina Machovcová
 
Vol 26, No 3 (2016) „Kvalitativci“ diskutovali o disciplinovaném myšlení a vyprázdněné vědě Detaily   PDF
Kateřina Lojdová
 
Vol 5, No 14 (1995) „Teorie praxi a praxe v teorii“. Celostátní seminář učitelských fakult. Brno-Šlapanice, 7. a 8. 2. 1995 Detaily
Josef Maňák
 
Vol 25, No 2 (2015) „Time to talk“ aneb Čas mluvit o tom, komu patří angličtina v české učebnici Abstrakt   PDF
Jana Kubrická
 
Vol 28, No 3 (2018) „Učitel učitelů“ – Gustav Adolf Lindner (1828–1887) Detaily   PDF
Kamil Janiš ml.
 
Vol 24, No 5 (2014) „Učitelky“: jejich dlouhá cesta k rovnoprávnosti a uznání se zaměřením na feminizaci a její důsledky. Abstrakt   PDF
Renate Seebauer
 
Vol 7, No 1 (1997) „Vybrané kapitoly z teorie a praxe výchovy“ — Pedagogika IV PdF Ostravské univerzity Detaily   PDF
Jaroslav Telec
 
Vol 4, No 12-13 (1994) 0 diferenciaci školství Abstrakt   PDF
Tomáš Jurčík
 
Vol 2, No 5 (1992) 0 praktické přípravě budoucích učitelů Abstrakt   PDF
Josef Mrhač
 
Vol 10, No 1 (2000) 0 řízení pedagogických procesů ředitelem školy Abstrakt   PDF
František Štěpánek
 
Vol 22, No 2 (2012) 11. konference Mezinárodní asociace pro výzkum učebnic a dalších edukačních médií Detaily
Jana Stejskalíková, Karolína Pešková
 
Vol 10, No 4 (2000) 125. výročí vzniku Učitelského ústavu v Příbore Detaily   PDF
Ladislav Polášek
 
Vol 21, No 4 (2011) 19. výroční konference ČAPV Detaily
Michaela Spurná
 
Vol 22, No 4 (2012) 20 let České asociace pedagogického výzkumu: historie a výzvy současnosti Detaily   PDF
J. Průcha
 
Vol 23, No 6 (2013): ENGLISH ISSUE 20 years of the Czech Educational Research Association: History and challenges Detaily   PDF (English)
J. Průcha
 
Vol 8, No 1 (1998) 200 let od narození Františka Palackého Detaily
Ladislav Polášek
 
Vol 18, No 2 (2008) 21. kongres Německé společnosti pro vědu o výchově Detaily
Tomáš Janík
 
Vol 16, No 4 (2006) 21. světový kongres o čtení Building Literacy Bridges Detaily
Veronika Najvarová, Petr Najvar
 
Vol 2, No 5 (1992) 41. mezinárodní pedagogické shromáždění v Salzburgu, 20.-24. 7. 1992 Detaily
Mojmír Vázanský
 
Vol 23, No 6 (2013): ENGLISH ISSUE 50 years of the Czech Pedagogical Society Detaily   PDF (English)
T. Čech
 
Vol 8, No 3 (1998) 7. mezinárodní sympozium o A. S. Makarenkovi Detaily
Libor Pecha
 
Vol 18, No 1 (2008) 9. konference Mezinárodní asociace pro výzkum učebnic a dalších edukačních médií (IARTEM) Detaily
Petr Knecht, Zuzana Sikorová
 
Vol 23, No 6 (2013): ENGLISH ISSUE A student teacher on the pathway to teaching profession: Reviewing research and proposing a model Abstrakt   PDF (English)
T. Svatoš
 
Vol 5, No 14 (1995) A znovu Komenský ... aneb Co trápí naše učitele? Abstrakt   PDF
Vladimír Spousta
 
Vol 25, No 6 (2015): ENGLISH ISSUE Adaptace dotazníku Teacher Power Use Scale na žáky druhého stupně základních škol a studenty učitelství Abstrakt   PDF (English)
Kateřina Vlčková, Jan Mareš, Stanislav Ježek
 
Vol 20, No 1 (2010) Adaptácia Dotazníka organizačnej klímy školy (OCDQ-RS) Abstrakt   PDF
P. Gavora, J. Braunová
 
Vol 8, No 3 (1998) Adresář členů zvoleného hlavního výboru Detaily
redakce PO
 
Vol 20, No 3 (2010) Agažovanost žáků ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy Abstrakt   PDF
K. Šeďová, R. Švaříček
 
Vol 8, No 2 (1998) Akční plán Rady Evropy Detaily   PDF
redakce PO
 
Vol 17, No 1 (2007) Akční pole sociální práce aneb Sociálně pedagogické otázky současnosti Detaily
Helena Grecmanová
 
Vol 2, No 5 (1992) Akreditační komisi při vládě ČR Detaily   PDF
Stanislava Kučerová, Bohumír Blížkovský, Eduard Pachmann
 
Vol 24, No 5 (2014) Aktivita a tvořivost v Maňákově pojetí a jeho pedagogické činnosti Abstrakt   PDF
Vlastimil Švec
 
Vol 14, No 1 (2004) Aktivity při řešení domácího násilí Abstrakt   PDF
Jiří Sedlák
 
Vol 16, No 2 (2006) Aktivní vzdělávání rodičů Detaily
Václav Souček
 
Vol 10, No 4 (2000) Aktuálne o Rómoch a pedagogike Detaily
Anna Klimeková
 
Vol 15, No 1 (2005) Aktuálne otázky pedagogickej vedy v kontexte európskej dimenzie vzdelávania Detaily
Jolana Manniová
 
Vol 10, No 2 (2000) Aktuálne problémy pedagogického výskumu Abstrakt   PDF
Irena Lokšová
 
Vol 1, No 1 (1991) Aktuálne problémy riadenia výchovy a vzdelávania Abstrakt   PDF
Zdeno Obdržálek
 
Vol 5, No 14 (1995) Aktuální koncepty vzdělávání v Německu: mezi individuálním sebevzděláváním a hledáním nového společného základu Abstrakt   PDF
Stephan Sting
 
Vol 20, No 2 (2010) Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání: zpráva z mezinárodní vědecké konference Detaily
Radmila Burkovičová
 
Vol 27, No 3 (2017) Aktuální pohledy na vzdělávání v Rakousku: zpráva ze studijního pobytu ve Vídni Detaily   PDF
Vít Štastný
 
Vol 3, No 7 (1993) Aktuální problém: Co s mateřinkami? Abstrakt   PDF
Eliška Vencálková
 
Vol 3, No 6 (1993) Aktuální role filozofie výchovy a vzdělávání Abstrakt   PDF
Jarmila Skalková
 
Vol 8, No 1 (1998) Aktuální stav výzkumu a perspektiva jeho vývoje v Ústavu dějin osvěty a výchovy Vratislavské Univerzity Detaily
J. Szablicka-Zakowa, A. Haratykowa
 
Vol 21, No 4 (2011) Aktuálnost díla Otakara Kádnera Detaily
Kamil Janiš ml.
 
Vol 1, No 2 (1991) Aktuálnosť Komenského myšlienok o knihách Abstrakt   PDF
Eva Turanská
 
Vol 2, No 3 (1992) Aktuálnosť odkazu J. A. Komenského k príprave rodičov na výchovu detí v rodine Abstrakt   PDF
Igor Kominarec
 
Vol 8, No 1 (1998) Aktutální otázky řízení školství Detaily
Antonín Malach
 
Vol 7, No 3 (1997) Alan Train: Specifické poruchy chování a pozornosti Detaily
Dita Janderková
 
Vol 5, No 16-17 (1995) Alexandr Lewin osmdesátiletý Detaily
Libor Pecha
 
Vol 2, No 5 (1992) Alma mater — a pedagogická fakulta v historickém pohledu Abstrakt   PDF
Stanislava Kučerová
 
Vol 26, No 1 (2016) Alsup, J. (2013). Teacher identity discourses. Negotiating personal and professional spaces. Detaily   PDF
Adriana Wiegerová
 
Vol 8, No 4 (1998) Alternatívna forma štúdia na získanie učiteľskej spôsobilosti Abstrakt   PDF
Zlatica Bakošová, Danka Čechová
 
Vol 5, No 15 (1995) Alternativní pedagogické koncepce a jejich význam pro teorii a praxi současné školy Abstrakt   PDF
Alena Hrdličková
 
Vol 1, No 1 (1991) Alternativní školy Abstrakt   PDF
Stanislava Kučerová
 
Vol 18, No 4 (2008) Alternativy ve vysokoškolské výuce aplikované matematiky Detaily
Jitka Janová
 
Vol 6, No 20 (1996) Amerika na černo Abstrakt   PDF
Jiří Němec
 
Vol 25, No 3 (2015) Anabáze jednoho učitele z éry reálného socialismu Detaily   PDF
Vladimír Spousta
 
Vol 26, No 3 (2016) Analytika učení: nový přístup ke zkoumání učení (nejen) ve virtuálním prostředí Abstrakt   PDF
Libor Juhaňák, Jiří Zounek
 
Vol 28, No 4 (2018): ENGLISH ISSUE Analýza metodologických přístupů k výzkumu chování žáků ve školách: problematika neporovnatelnosti žákovského sebehodnocení Abstrakt   PDF (English)
Stanislav Bendl, Hana Voňková, Ondřej Papajoanu, Eva Vaňkátová
 
Vol 9, No 2 (1999) Analýza profesionálních činností vedoucích pedagogických pracovníků: (Zpráva o provedeném výzkumu) Abstrakt   PDF
Josef Konečný, Otto Obst, Michaela Prášilová
 
Vol 10, No 1 (2000) Analýza školních řádů a její pedagogicko-psychologické souvislosti Abstrakt   PDF
Pavel Vacek
 
Vol 10, No 4 (2000) Analýza vývinových tendencií a súčasného stavu delikvencie mladistvých v Slovenskej republike a Banskobystrickom kraji s osobitným zreteľom na rodinné prostredie Abstrakt   PDF
Jolana Hroncová
 
Vol 28, No 1 (2018) Analýza výzkumů vizuálií v učebnicích na příkladu učebnic s geografickým obsahem Abstrakt   PDF
Petr Trahorsch, Jan D. Bláha, Tomáš Janko
 
Vol 10, No 4 (2000) Analýza žákovy práce s textem Abstrakt   PDF
Marie Solárová
 
Vol 2, No 5 (1992) Anatomie dobra Abstrakt   PDF
Stanislav Gabryš
 
Vol 12, No 1 (2002) Andreas Pehnke: Ich gehöre in die Partei des Kindes! Detaily
Karel Rýdl
 
Vol 2, No 4 (1992) Anketa Detaily
redakce PO
 
Vol 8, No 2 (1998) Anna Kuchařská, ed.: Specifické poruchy učení a chování - Sborník 1996 Detaily
Dita Janderková
 
Vol 24, No 6 (2014): ENGLISH ISSUE Anotace knih Detaily   PDF (English)
Pedagogická Orientace
 
Vol 5, No 14 (1995) Antipedagogická „Pedagogika“? Detaily
Bohumír Blížkovský
 
Vol 13, No 3 (2003) Antropologia a fenomén výchovy v globalizovanom svete Abstrakt   PDF
Blanka Kudláčová
 
Vol 4, No 10 (1994) Antropologický přístup — moderna a postmoderna Detaily
Stanislava Kučerová
 
Vol 16, No 2 (2006) Aplikace kognitivního konstruktivismu Abstrakt   PDF
M. Zouharová
 
Vol 26, No 3 (2016) Aplikace metody ukotvujících vinět v pedagogickém výzkumu: přehled literatury a metodologická doporučení Abstrakt   PDF
Hana Voňková, Ondřej Papajoanu, Stanislav Bendl
 
Vol 18, No 4 (2008) Aplikace prvků psychosomatiky v přípravě sociálních pedagogů Abstrakt   PDF
P. Valachová
 
Vol 18, No 3 (2008) Aplikácia základných princípov a hodnôt etiky sociálnych dôsledkov (humánnosti a ľudskej dôstojnosti) v učiteľskej etike Abstrakt   PDF
M. Gluchmanová
 
Vol 25, No 3 (2015) Apologetika finanční gramotnosti Detaily   PDF
Karel Ševčík
 
Vol 3, No 8-9 (1993) Arieh Lewy: National and school-based curriculum development Detaily
Jarmila Svobodová
 
Vol 5, No 15 (1995) Artikulace teorie a praxe v u č ite lstv í (dilemata profese) Abstrakt   PDF
Stanislav Štech
 
Vol 3, No 8-9 (1993) Asertivní styl komunikace a jednání ve škole Abstrakt   PDF
Alena Vališová
 
Vol 10, No 3 (2000) Asistent ve výuce - pomoc málotřídním školám Abstrakt   PDF
Jana Hájková
 
Vol 9, No 1 (1999) Asistentská praxe studentů učitelství Abstrakt   PDF
Petr Havelka
 
Vol 10, No 3 (2000) Auger Lucien: Strach, obavy a jejich překonávání Detaily
Dita Janderková
 
Vol 11, No 4 (2001) Autismus z pohledu speciální pedagogiky Abstrakt   PDF
Pavel Mühlpachr
 
Vol 6, No 18-19 (1996) Autodiagnostika učitele Abstrakt   PDF
Pavel Vacek
 
Vol 14, No 3 (2004) Autoevaluace jako prostředek k trvalému rozvoji školy Abstrakt   PDF
Jana Vašťatková
 
Vol 26, No 2 (2016) Autonomní a heteronomní hodnocení jako jedna z determinant účinnosti učitelských praxí Abstrakt   PDF
Jana Kratochvílová, Hana Horká
 
Vol 13, No 4 (2003) Autonomní učení, strategie učení a cizojazyčná výuka Abstrakt   PDF
Věra Janíková
 
Vol 19, No 4 (2009) Autoregulace procesu čtenářského rozvoje žáků na 1. stupni základní školy Abstrakt   PDF
K. Hrbáčková
 
Vol 9, No 2 (1999) Autorský komentář ke knize Krutá poéma. Makarenko - jak ho neznáme Abstrakt
Libor Pecha
 
Vol 13, No 1 (2003) Axiologická dimenze osobnosti učitele a jeho hodnotový systém Abstrakt   PDF
Vladimír Spousta
 
Vol 24, No 1 (2014) Babylónský efekt a jeho dopad na vzdělávání Detaily   PDF
Jan Slavík
 
Vol 16, No 2 (2006) Bajtoš, J. (2003). Teória a prax didaktiky Detaily
Daniela Vrabcová
 
Vol 11, No 3 (2001) Balvín, J. a kol. „Romové a pedagogika" Detaily
Jiří Haškovec
 
Vol 10, No 2 (2000) Balvín, J. a kol. Romové a zvláštní školy Detaily
Marie Bednaříková
 
Vol 14, No 4 (2004) Balvín, J. Výchova a vzdělávání romských žáků jako pedagogický systém. Detaily
Antonín Bůžek
 
Vol 14, No 1 (2004) Bečvářova, Z. Současná mateřská škola a její řízení. Detaily
Radmila Burkovičová
 
Vol 21, No 3 (2011) Bednarkowa, W. (2010). O talentach w szkole czyli Siedmiu Wspaniałych. O talentech ve škole neboli O Sedmi statečných Detaily
Alois Suchánek
 
Vol 14, No 2 (2004) Beneš, M., a kol. Idea vzdělávání v současné společnosti. Detaily
Richard Vaněk
 
Vol 13, No 3 (2003) Beneš, M. Andragogika (teoretické základy) Detaily
Richard Vaněk
 
Vol 10, No 4 (2000) Bernard Frankel, Ráchel Kranzová: O sebevraždách. Detaily
Dita Janderková
 
Vol 9, No 4 (1999) Bertrand, Y. Soudobé teorie vzdělávání Detaily
Marie Havlíková
 
Vol 10, No 1 (2000) Biddulph, S. Tajemství výchovy šťastných dětí Detaily
Vladimír Jůva sen.
 
Vol 16, No 1 (2006) Bierhoff, H. W. (2002). Einführung in die Sozialpsychologie Detaily
Milan Nakonečný
 
Vol 2, No 4 (1992) Blížkovský, B.: Systémová pedagogika Detaily
redakce PO
 
Vol 3, No 6 (1993) Bohumír Blížkovský: Systémová pedagogika pro studium a tvůrčí praxi Detaily
Josef Maňák
 
Vol 2, No 5 (1992) Božena Hrejsová Detaily
Ivana Balotová
 
Vol 5, No 15 (1995) Brainstorming — metoda pro tvořivé učení i řízení Abstrakt   PDF
Jan Šťáva
 
Vol 9, No 4 (1999) Bráza, J. Internet.cz - jak hledat a najít Detaily
Jiří Zounek
 
Vol 17, No 3 (2007) Breugnot, J., & Molz, M. (2006). Europa konkret! Grenzräume als Chance für Bildungsinnovationen Detaily
Tomáš Kasper
 
Vol 13, No 3 (2003) Brezinka, W.: Východiska k poznání výchovy. Úvod k základům vědy o výchově, k filozofii výchovy a k praktické pedagogice Detaily
Tomáš Janík
 
Vol 14, No 3 (2004) Bridges Across Boundaries - zpráva o pracovním semináři Detaily
Jana Vašťatková, Martin Skutil
 
Vol 22, No 3 (2012) Brücknerová, K. (2011). Skici ze současné estetické výchovy Detaily
Klára Šeďová
 
Vol 4, No 12-13 (1994) Budeme mít znovu učebnici pedagogiky? Abstrakt   PDF
Chrudoš Vorlíček
 
Vol 23, No 2 (2013) Burkovičová, R. (2012). Profesní činnosti učitelů mateřských škol a jejich výzkum Detaily
Jan Průcha
 
Vol 26, No 1 (2016) Být sama sebou: případová studie subjektivních teorií učitelky v kontextu profesního rozvoje Abstrakt   PDF
Petr Koubek
 
Vol 11, No 2 (2001) Cách, J. František Čada. . . ; Postavy. . . ; Počátky. . . Detaily
Stanislava Kučerová
 
Vol 11, No 3 (2001) Cách, J. František Čada a mezioborové vztahy i experimenty Detaily
Karel Rýdl
 
Vol 13, No 2 (2003) celá sekce Detaily   PDF
ke stažení
 
Vol 13, No 4 (2003) celá sekce Detaily   PDF
ke stažení
 
Vol 13, No 4 (2003) celá sekce Detaily   PDF
ke stažení
 
Vol 4, No 11 (1994) Celistvé a otevřené pojetí výchovy Detaily   PDF
Bohumír Blížkovský
 
Vol 11, No 4 (2001) Celkové řízení kvality ve škole Abstrakt   PDF
Danuše Nezvalová
 
Vol 9, No 4 (1999) Celkové zhodnocení stavu vzdělávání v ČR Abstrakt   PDF
Bohumír Blížkovský
 
Vol 5, No 14 (1995) Celotáborové hry Detaily
Tomáš Hála
 
Vol 6, No 18-19 (1996) Celoživotní profesní růst Detaily
J. Beran
 
Vol 12, No 3 (2002) Cesta súčasnej školy ku škole tvorivej Detaily
Mária Benešová
 
Vol 18, No 1 (2008) Cestou výtvarného umění ke společenským a technickým vědním oborům Abstrakt   PDF
Z. Ištvanová
 
Vol 23, No 2 (2013) Cesty ke zkoumání výuky tělesné výchovy: význam Analýzy didaktické interakce (ADI) a její modifikace (MADI) Abstrakt   PDF
V. Mužík, J. Šafaříková, V. Süss, Z. Marvanová
 
Vol 2, No 5 (1992) Cíl výchovy, J. A. Komenský a my Abstrakt   PDF
Josef Mrhač
 
Vol 2, No 3 (1992) Cíle a hodnoty výchovy Abstrakt   PDF
Stanislava Kučerová
 
Vol 19, No 4 (2009) Cílková, E., & Schönerová, P. (2007). Náměty pro multikulturní výchovu Detaily
Lucia Zalčíková
 
Vol 17, No 1 (2007) Cílová orientace ve výuce fyziky: exkurz do subjektivních teorií učitelů Abstrakt   PDF
T. Janík
 
Vol 29, No 2 (2019) Cinkot klíčů Detaily   PDF
Petr Urbánek, Jitka Jursová, Andrea Rozkovcová
 
Vol 11, No 4 (2001) Cipro, M. Slovník pedagogů Detaily
Vladimír Jůva sen.
 
Vol 19, No 1 (2009) Cizí jazyky napříč předměty 1. stupně ZŠ: CLIL z perspektivy VÚP Detaily   PDF
P. Najvar
 
Vol 22, No 3 (2012) "Co doopravdy jest" aneb vztah teorie a praxe ve výtvarné výchově Abstrakt   PDF
P. Šobáňová
 
Vol 9, No 2 (1999) Co důležitého pro praxi jsem ve školách postřehl Abstrakt   PDF
Jaroslav Kozlík
 
Vol 8, No 1 (1998) Co je „New age"? Detaily   PDF
Jaroslav Telec
 
Vol 21, No 2 (2011) Co je (dnes) didaktika dějepisu? Abstrakt   PDF
Z. Beneš
 
Vol 19, No 2 (2009) Co je dnes obsahem vzdělávání? Detaily   PDF
P. Knecht
 
Vol 28, No 2 (2018) Co je rozmanité a co je společné v inkluzivní škole z hlediska Ukazatele inkluze Abstrakt   PDF
Josef Slowík
 
Vol 12, No 2 (2002) Co mi dala a vzala praxe na VOŠS Detaily   PDF
Jiřina Dousková
 
Vol 7, No 4 (1997) Co nám ukázala studentská sebereflexe po praxi Abstrakt   PDF
Václav Klapal
 
Vol 8, No 3 (1998) Co nového v nakladatelství Portál? Detaily
Vlastimil Švec
 
Vol 11, No 1 (2001) Co s emocemi ve škole Abstrakt   PDF
Ludmila Prokešová
 
Vol 10, No 2 (2000) Co znamená ELSPAC? Abstrakt   PDF
Jana Balharová, Lubomír Kukla
 
Vol 23, No 6 (2013): ENGLISH ISSUE Conceptions of education in the current curricular discussion: 20th annual conference of the Czech Pedagogical Society Detaily
Oto Dymokurský
 
Vol 22, No 4 (2012) ČAPV očima bývalé předsedkyně Detaily   PDF
M. Rabušicová
 
Vol 23, No 1 (2013) Čech, T. (2011). Mobbing jako negativní fenomén v prostředí základních škol Detaily
Vladimír Spousta
 
Vol 8, No 3 (1998) Černá anti-pedagogika Abstrakt   PDF
Jiří Prokop
 
Vol 12, No 2 (2002) Černíková, V., Makariusová, V., Sedláček, V. Sociální ochrana Detaily
Pavel Mühlpachr
 
Vol 28, No 3 (2018) Černý, M. (2017). Informační a učící se společnost. Detaily   PDF
Pavlína Mazáčová
 
Vol 5, No 15 (1995) Česká a evropská dimenze vzdělávání Abstrakt   PDF
Bohumír Blížkovský
 
Vol 20, No 4 (2010) Česká andragogika na vzestupu Abstrakt   PDF
J. Průcha
 
Vol 4, No 12-13 (1994) Česká pedagogická společnost Detaily
redakce PO
 
Vol 24, No 2 (2014) Česká pedagogická společnost na prahu šestého desetiletí Detaily   PDF
Tomáš Čech
 
Vol 25, No 6 (2015): ENGLISH ISSUE Česká pedagogická společnost v roce 2015 Detaily   PDF (English)
Tomáš Čech, Miroslav Procházka, Miluše Vítečková
 
Vol 14, No 4 (2004) Česká pedagogika a e-learning Abstrakt   PDF
Ludvík Eger
 
Vol 4, No 12-13 (1994) Česká reforma vzdělávací soustavy v kontextu evropských realit a mezinárodních dokumentů Abstrakt   PDF
Jaroslav Müllner
 
Vol 9, No 1 (1999) Česká sekce DCI - Sdružení zastánců dětských práv České republiky se představuje Detaily   PDF
- Česká sekce DCI
 
Vol 17, No 1 (2007) Česká škola = učící se škola? Abstrakt   PDF
J. Vašťatková, M. Prášilová
 
Vol 9, No 4 (1999) Česká škola slouží české škole Detaily
Jiří Zounek
 
Vol 7, No 1 (1997) Česká školní inspekce hodnotí Detaily
Marie Niedermayerová
 
Vol 15, No 1 (2005) České a finské výsledky vzdělávání: Komparace nálezů mezinárodní evaluace PISA Abstrakt   PDF
J. Průcha
 
Vol 1, No 1 (1991) České pedagogické myšlení poslední doby a sociální pedagogika Abstrakt   PDF
Jiří Haškovec
 
Vol 6, No 21 (1996) České pokusné školy 30. let podle návrhu Václava Příhody Abstrakt   PDF
Eva Urbanovská
 
Vol 3, No 6 (1993) České školství ve světle vývoje a stavu některých jeho charakteristik Detaily
František Kozel
 
Vol 3, No 6 (1993) České vysoké školství a americké zkušenosti Abstrakt   PDF
Iva Pýchová
 
Vol 8, No 1 (1998) Českoslovenství - středoevropanství - evropanství Detaily
Bohumír Blížkovský
 
Vol 8, No 2 (1998) Českou základní školu 21. století modeluje sám život Abstrakt   PDF
Jaroslav Kozlík
 
Vol 3, No 7 (1993) Český jazyk — vyučovací předmět a předmět vyučování Abstrakt   PDF
Karla Ondrášková
 
Vol 3, No 8-9 (1993) Češi a Slováci jednali o spolupráci Detaily
Antonín Měšťan
 
Vol 9, No 3 (1999) Činnost vysokoškolské psychologické poradny na Pedagogické fakultě JU Abstrakt   PDF
Marie Vondrysová
 
Vol 10, No 2 (2000) Činnost vysokoškolské psychologické poradny na PF JU Detaily
Marie Vondrysová
 
Vol 3, No 6 (1993) Člověk — hodnoty — výchova Detaily
Josef Maňák
 
Vol 27, No 1 (2017) Člověk „dobrý“ a/nebo „zlý“? Antropologická varianta výchovy mezi autoritářstvím a liberalitou Abstrakt   PDF
Jan Hábl
 
Vol 9, No 3 (1999) Člověk a město - problém identity Detaily
Pavlína Ďurišová
 
Vol 10, No 3 (2000) Človek a problémy etiky a etickej výchovy Detaily
Karin Miklášová
 
Vol 24, No 5 (2014) Člověk člověku učivem a partnerem v dialogu Detaily   PDF
Tomáš Janík, Vlastimil Švec
 
Vol 24, No 1 (2014) Čtenářská gramotnost v Německu z pohledu výzkumů PISA Abstrakt   PDF
V. Ježková
 
Vol 18, No 1 (2008) Čtenářská gramotnost žáků 1. stupně základní školy Abstrakt   PDF
V. Najvarová
 
Vol 20, No 3 (2010) Čtenářské strategie žáků prvního stupně základní školy Abstrakt   PDF
V. Najvarová
 
Vol 28, No 1 (2018) Čtení dětem v rodině: výzkum důvodů, parametrů a praktik Abstrakt   PDF
Peter Gavora
 
Vol 15, No 4 (2005) Čtyřicet let Československé (České) pedagogické společnosti a její pobočky v Ostravě Abstrakt   PDF
V. Krejčí
 
Vol 5, No 15 (1995) Čtyřletá nebo o smiletá gymnázia? Abstrakt   PDF
Jarmila Wagnerová
 
Vol 3, No 8-9 (1993) Další pomůcka pro vedoucí dětských táborů Detaily
Tomáš Hála
 
Vol 15, No 1 (2005) Další profesní vzdělávání a některé současné problémy pedagogiky a školy Abstrakt   PDF
J. Mrhač
 
Vol 2, No 3 (1992) Další vzdělávání, sebevzdělávání a rozvíjení tvořivosti pedagogických pracovníků Detaily
Bohumír Blížkovský
 
Vol 11, No 1 (2001) Další vzdělávání učitelů ve Velké Británii Abstrakt   PDF
Danuše Nezvalová, Gordon Taylor
 
Vol 21, No 4 (2011) Davis, S., F., Drinan, P. F. & Bertram Gallant, T. (2009). Cheating in school: what we know and what we can do (Podvádění ve škole: co víme a co můžeme dělat) Detaily
Jana Vrbová
 
Vol 6, No 18-19 (1996) Dědictví Komenského Detaily
František Hýbl
 
Vol 5, No 14 (1995) Dědictví Komenského. Informace a nabídka knižních titulů Abstrakt   PDF
František Hýbl
 
Vol 25, No 3 (2015) Dějiny socialistického školství: terra inkognita historicko-pedagogického výzkumu? K problematice zdrojů poznání minulosti Abstrakt   PDF
Jiří Zounek, Michal Šimáně, Dana Knotová
 
Vol 12, No 2 (2002) Dejiny školstva a pedagogiky ako súčasť profesionálnej prípravy učiteľa a vychovávateľa Abstrakt   PDF
Dagmar Kováčiková
 
Vol 1, No 1 (1991) Demokracie, odbornost a výchova Abstrakt   PDF
Bohumír Blížkovský
 
Vol 2, No 4 (1992) Demokracie ve škole Abstrakt   PDF
Květa Goulliová
 
Vol 6, No 20 (1996) Demokracie začíná ve třídě Abstrakt   PDF
Eva Dobšíková
 
Vol 14, No 1 (2004) Deset let činnosti Hnutí R a pedagogika Abstrakt   PDF
Blahoslav Kraus
 
Vol 2, No 3 (1992) Detabuizovaný Makarenko Detaily
Libor Pecha
 
Vol 2, No 3 (1992) Detabuizovaný Makarenko Detaily
Libor Pecha
 
Vol 2, No 5 (1992) Děti a folklór Abstrakt   PDF
Alena Schauerová
 
Vol 8, No 2 (1998) Dětská reflexe své rodiny a rodinných vztahů Abstrakt   PDF
Věra Kotková, Tomáš Svatoš
 
Vol 23, No 5 (2013) Dětské čtenářství v didaktických souvislostech a perspektivy neurovědních poznatků Abstrakt   PDF
V. Jindráček, J. Škoda, P. Doulík
 
Vol 10, No 4 (2000) Detský výtvarný prejav - prostriedok poznávania a komunikácie Abstrakt   PDF
Božena Šupšáková
 
Vol 5, No 16-17 (1995) Devatero podnětů pro soudobou pedeutologii Abstrakt   PDF
Bohumil Blížkovský
 
Vol 12, No 3 (2002) Diagnostika image školy Abstrakt   PDF
Ludvík Eger
 
Vol 8, No 4 (1998) Diagnostika postojů ke škole a učitelskému povolání u studentů učitelství Abstrakt   PDF
Miroslav Chráska
 
Vol 16, No 2 (2006) Diagnostika připravenosti dětí pro školí docházku Abstrakt   PDF
R. Kohoutek
 
Vol 27, No 1 (2017) Dialektika vzdělávání ve srovnávací perspektivě. Zpráva o Světovém kongresu srovnávací pedagogiky Detaily   PDF
Eliška Walterová, David Greger
 
Vol 12, No 3 (2002) Dialog pedagogiky se společností K problematice prohlubování pedagogického a didaktického myšlení v soudobých kontextech Abstrakt   PDF
Jarmila Skalková
 
Vol 24, No 6 (2014): ENGLISH ISSUE Dialogism and classroom interaction in English language teaching: A review of Czech research Abstrakt   PDF (English)
František Tůma
 
Vol 3, No 7 (1993) Didaktické myslení jako učitelská způsobilost Abstrakt   PDF
Jaroslav Sturma
 
Vol 22, No 2 (2012) Didaktické znalosti obsahu a matematické vzdělávání učitelů Abstrakt   PDF
F. Kuřina
 
Vol 14, No 1 (2004) Didaktika - opora proměn výuky? Detaily
Jana Doležalová
 
Vol 4, No 10 (1994) Didaktika — hlavní směr v současné profesionální přípravě učitelů Abstrakt   PDF
Peter Petrov
 
Vol 15, No 4 (2005) Didaktika 1964–2004 Abstrakt   PDF
J. Maňák
 
Vol 21, No 2 (2011) Didaktika cizích jazyků: otázky identity Abstrakt   PDF
M. Píšová
 
Vol 3, No 7 (1993) Didaktika fyzika a psychologie Abstrakt   PDF
Josef Trna
 
Vol 21, No 2 (2011) Didaktika fyziky v České republice: trendy, výzvy a perspektivy Abstrakt   PDF
D. Nezvalová
 
Vol 21, No 2 (2011) Didaktika matematiky a její proměny Abstrakt   PDF
N. Stehlíková, M. Tichá
 
Vol 3, No 7 (1993) Didaktika matematiky na vysoké škole technické Abstrakt   PDF
Rudolf Grepl
 
Vol 11, No 1 (2001) Diferenciace a „Bílá kniha" Detaily
Bohumír Blížkovský
 
Vol 26, No 3 (2016) Diskursivní analýza a její využití ve výzkumu edukačních jevů Abstrakt   PDF
Dušan Klapko
 
Vol 21, No 1 (2011) Diskuse o pedagogických časopisech v České republice Detaily   PDF
J. Mareš, I. Honsnejmanová
 
Vol 6, No 18-19 (1996) Distanční vzdělávání v přípravě učitelů Abstrakt   PDF
Otto Obst
 
Vol 9, No 1 (1999) Dobrovolné doznání profesora Josefa Maňáka Detaily
Vladimír Spousta
 
Vol 7, No 4 (1997) Doc. PaedDr. Chrudoš Vorlíček, CSc., se dožil sedmdesáti let Detaily
Vladimír Krejčí
 
Vol 17, No 2 (2007) Doc. PaedDr. Jaroslav Kozlík, CSc., stoletý Detaily
Jiří Sedlák
 
Vol 20, No 1 (2010) Doc. PhDr. Vladimír Spousta osmdesátníkem Detaily
Josef Maňák
 
Vol 12, No 2 (2002) Dočká se ČR vzdělávání učitelů pro dobře se učící společnost? Detaily   PDF
Bohumír Blížkovský
 
Vol 3, No 8-9 (1993) Dojde k renesanci dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků? Abstrakt   PDF
Václav Bartoš
 
Vol 3, No 6 (1993) Dokumentace ze sjezdu ČPdS Detaily   PDF
celá sekce
 
Vol 23, No 4 (2013) Doll, J., Frank, K., Fickermann, D., & Schwippert, K. (Eds.) (2012). Schulbücher im Fokus. Nutzungen, Wirkungen und Evaluation Detaily
Karolína Pešková
 
Vol 21, No 2 (2011) Domácí a zahraniční pokusy o obecné vymezení předmětu a metodologie oborových didaktik Detaily
J. Kotásek
 
Vol 12, No 4 (2002) Domácí příprava ve vyučování německého jazyka nově (Pokus o aplikaci Gardnerovy teorie vícenásobné inteligence) Abstrakt   PDF
Radka Mošnerová
 
Vol 3, No 7 (1993) Domácí tradice — inspirace obrodných snah dneška Abstrakt   PDF
Hana Vomáčková
 
Vol 8, No 2 (1998) Don Bosco (1815-1888) Abstrakt   PDF
Miroslav Cipro
 
Vol 3, No 7 (1993) Dopis T. G. Masaryka zakladatelům Masarykovy akademie práce Detaily
B. Staněk
 
Vol 14, No 2 (2004) Doplňující pedagogické studium z perspektivy odborných pedagogických kompetencí a psychologických studijních textů Abstrakt   PDF
Daniela Králová, Kateřina Juklová
 
1 - 250 z 2347 položek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>