Vol 3, No 6 (1993)

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Studie

Jakub Trojan
3
Jaroslav Mihule
4-5
Jaroslav Krejčí
6-10
Vratislav Čapek, Jaroslav Pátek
11-18
Stanislava Kučerová
34-37
Dagmar Čapková
38-44
Vlastimil Pařízek
44-48
Vlastimil Pařízek
44-48
František Malíř
48-49
Josef Maňák
50-52
Vladimír Linc, Marie Černá
52-54
Vladimír Krejčí
55-57
Jarmila Skalková
58-61
Jaroslav Skutil
61-67
František Hýbl
67-71
Zdenka Veselá
72-76
Josef Malach
76-88
Iva Pýchová
89-91
Stanislava Kučerová
92-98

Zprávy

Bohumír Blížkovský
19-33
Dokumentace ze sjezdu ČPdS
celá sekce
99-109
Ze závěrů sjezdu ČPdS
Bohumír Blížkovský
99
Usnesení sjezdu České pedagogické společnosti schválené plenárním zasedáním dne 21. 11. 1992
redakce PO
100
Stanovy České pedagogické společnosti schválené na sjezdu ČPdS v Ústí n. L. dne 21. 11. 1992
redakce PO
101-107
Zpráva o hospod aření ČPd S při ČSAV od mimořádného sjezdu konaného v Brně v květnu 1990 do 20. 11. 1992
Jan Beran, Vladimír Linc
107-109
Zprávy z poboček
celá sekce
110-118
Hlavní směry činnosti pobočky České pedagogické společnosti v Ostravě na roky 1993-4
redakce PO
110-114
Pedagogické dny a další činnost pobočky v Hradci Králové od května 1990
Blahoslav Kraus
115-117
Ze života pobočky ČPdS v Českých Budějovicích
Ludmila Prokešová
117-118
ke stažení
celá sekce
119-139
Člověk — hodnoty — výchova
Josef Maňák
119-122
Zpravodajové výboru Poslanecké sněmovny ČR k dokumentu MŠMT ČR, Program transformace vzdělávací soustavy
redakce PO
122-132
České školství ve světle vývoje a stavu některých jeho charakteristik
František Kozel
133-139

Recenze

ke stažení
celá sekce
140-143
Spousta , V.: Speciálně pedagogická diagnostika etopedická
redakce PO
140-142
Spousta , V.: Speciálně pedagogická diagnostika etopedická
redakce PO
140-142
Bohumír Blížkovský: Systémová pedagogika pro studium a tvůrčí praxi
Josef Maňák
142-143