Vol 11, No 2 (2001)

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Studie

Jarmila Skalková
2-15
Eva Dobšíková
16-21
Stanislava Kučerová
22-23
Miroslava Hřebíková
24-26
Michaela Píšová
27-32
Blahoslav Kraus
33-39
Miroslav Cipro
40-52
Hedviga Gregušová
53-60
Jaroslav Balvín
61-70
Miroslav Dědič
71-74
Antonín Bůžek
75-78
Stanislav Bendl
79-89
Pavel Mühlpachr
90-110
Tři zastavení nad životem a dílem Františka Singuleho (1921-1991)
Růžena Váňová
111-121

Zprávy

Zpráva z konference „K myšlence a ke koncepci dětských muzeí“
Vladimír Jůva ml.
122-125

Recenze

ke stažení
celá sekce
126-131
Cách, J. František Čada. . . ; Postavy. . . ; Počátky. . .
Stanislava Kučerová
126-128
Průcha, J. Vzdělávání a školství ve světě. Základní mezinárodní komparace vzdělávacích systémů
Zdenka Veselá
128-131