Vol 10, No 2 (2000)

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Studie

Miluše Kubíčková
3-12
Zdeněk Křivánek
13-19
Irena Lokšová
20-24
Jana Balharová, Lubomír Kukla
25-34
Jaroslava Vašutová
35-43
Jiří Dvořáček
44-52
Danuše Vašátková
53-59
Marcela Musilová
60-67
Olga Jílková, Marie Vondrysová
68-72
Michaela Píšová, Monika Černá
73-79
Radomír Choděra
80-82
Marie Dobrovolská
83-85
Jolana Manniová
86-90
Dita Janderková
91-96
Helena Vomáčková
97-102

Zprávy

ke stažení
celá sekce
107-113
Možnosti pedagogického vzdělávání vysokoškolských učitelů-inženýrů
Irma Kopáčková
107-109
Činnost vysokoškolské psychologické poradny na PF JU
Marie Vondrysová
109-110
Príprava učiteľov pre 21. storočie
Jolana Hroncová
111-112
Zpráva z mezinárodní konference Sociália ’99
Lenka Hloušková
112-113
roce 2001 Evropa slaví Evropský rok jazyků
Informace MŠMT
113

Recenze

ke stažení
celá sekce
114-122
Grecmanová, H., Holoušová, D., Urbanovská, E., Bůžek, A. Obecná pedagogika II.
Petr Koluch
114
Petrová, A. Tvořivost v teorii a praxi
Břetislav Voženílek
114-116
Podgórecki, J. Jak se lépe dorozumíme.
Vladimír Krejčí
116-117
Rheinwaldová, E. Novodobá péče o seniory
Ivana Knausová
117-119
Balvín, J. a kol. Romové a zvláštní školy
Marie Bednaříková
119-120
Střelec, S. a kol. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I
Jiří Semrád
121-122
Dvě kazuistiky
Soňa Cpinová
103-106
Otevřený dopis poslancům, senátorům i občanům České republiky o nynějším stavu a podmínkách výuky dějepisu
Výbor Sdružení historiků ČR, Výbor Asociace učitelů dějepisu ČR
123-127