Vol 24, No 2 (2014)

Obsah

Editorial

Česká pedagogická společnost na prahu šestého desetiletí
Tomáš Čech
161-162

Studie

P. Knecht
163–184
E. Potužníková, V. Lokajíčková, T. Janík
185–221
V. Žák
222–243
P. Valenta
244–258

Diskuse

T. Janík, V. Spilková, M. Píšová
259–274
J. Průcha
275–281
S. Kučerová
282–288

Recenze

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
289-298
Lechta, V., et al. (2013). Inkluzívna pedagogika a jej komponenty
Ivana Šuhajová
Kudláčová, B., & Rajský, A. (Eds.). (2012). Európske pedagogické myslenie od moderny k postmoderně po súčasnosť
Stanislava Kučerová

Zprávy

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
299-305
V rámci Dnů Komenského proběhla v Uherském Brodě výroční konference ČPdS
Kateřina Lojdová, Tomáš Čech
Zesnula docentka Jaroslava Vašutová
Karel Starý