Vol 18, No 2 (2008)

Obsah

Studie

I. Vaculová
3–21
P. Knecht
22–36
P. Najvar
37–51
K. Pančocha
52–66
H. Vaďurová
67–80
B. Kosová
81–94
P. Doulík, J. Škoda
95–110

Diskuse

J. Průcha
111–119

Zprávy

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
120-124
Studijní obor Bezpečnostní a strategická studia: poznatky a zkušenosti
Josef Smolík
21. kongres Německé společnosti pro vědu o výchově
Tomáš Janík

Recenze

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
125-130
Škoda, J. (Ed.). (2007). Multidisciplinární přístupy pomáhajících profesí
Jiří Škoda
Vlčková, K. (2007). Strategie učení cizímu jazyku. Výsledky výzkumu používání strategií a jejich efektivity na gymnáziích
Veronika Najvarová