Vol 22, No 3 (2012)

Obsah

Editorial

Teorie a praxe – aktuální i věčný problém
Josef Maňák
303-304

Studie

E. Višňovský, O. Kaščák, B. Pupala
305–335
J. Koťa
336–352
L. Ries
353–366
J. Slavík, T. Janík, P. Najvar, M. Píšová
367–386
V. Švec
387–403
P. Šobáňová
404–427
J. Voda
428–451

Zprávy

Konference Mediální aspekty výuky dějepisu v Polsku, na Slovensku a v České republice
Jana Doležalová
452-453

Recenze

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
453-467
Korthagen, F. A. J., Kessels, J., Koster, B., Lagerwerf, B., & Wubbels, T. (2012). Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického vzdělávání učitelů
Josef Maňák
Rabušicová, M., Kamanová, M., & Pevná, K. (2011). O mezigeneračním učení
Stanislav Střelec
Brücknerová, K. (2011). Skici ze současné estetické výchovy
Klára Šeďová
Píšová, M., & Duschinská, K. et al. (2011). Mentoring v učitelství
Klára Kostková