Pedagogická orientace https://journals.muni.cz/pedor <p><strong>Pedagogická orientace</strong> (ISSN 1211-4669 print; ISSN 1805-9511 on-line; reg. č. MK ČR E 20166) je vědeckým recenzovaným časopisem, který se zaměřuje na obecnější, aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, školního vzdělávání, pedagogického výzkumu, vzdělávací politiky a vzdělávání učitelů. Cílem časopisu je podporovat rozvoj pedagogického myšlení. <br /><strong>Pedagogická orientace</strong> nabízí publikační příležitosti jak renomovaným odborníkům, tak začínajícím autorům. Je platformou pro členy České pedagogické společnosti, ale současně je otevřena příspěvkům zvenčí, a to domácích i zahraničních autorů.<br /><strong>Pedagogická orientace</strong> uveřejňuje následující typy příspěvků: studie (teoretické, přehledové, metodologické, empirické), diskusní příspěvky, zprávy, recenze.<br /><strong>Pedagogická orientace</strong> vychází čtyřikrát ročně, poslední číslo každého ročníku vychází v anglickém jazyce.<br /><strong>Pedagogická orientace</strong> je v současnosti zavedeným vědeckým časopisem, který dlouhodobě přispívá k řešení problémů teorie a praxe výchovy a vzdělávání a napomáhá tak jejich zkvalitnění.<br /><strong>Pedagogická orientace</strong> respektuje mezinárodní <a href="http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors.pdf" target="_blank" rel="noopener">Kodex jednání a pokyny pro dobrou praxi pro editory vědeckých časopisů</a> Komise pro publikační etiku (<a href="http://publicationethics.org/" target="_blank" rel="noopener">COPE</a>), <a href="http://ojs3.ics.muni.cz/public/journals/10/Eticky_kodex_CPdS.pdf" target="_blank" rel="noopener">Etický kodex české pedagogické společnosti</a> a <a href="http://www.capv.cz/zakladni-udaje-o-capv/lenstvi-v-apv/eticky-kodex-capv" target="_blank" rel="noopener">Etický kodex České asociace pedagogického výzkumu</a>.<br /><strong>Pedagogická orientace</strong> je zařazena mimo jiné v následujících databázích: <a href="http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=495942" target="_blank" rel="noopener">Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR</a>, <a href="https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/">ERIH PLUS</a>, <a href="http://www.doaj.org/" target="_blank" rel="noopener">DOAJ</a>, <a href="http://www.tandfonline.com/db/era#.UkpnkRBAfgE" target="_blank" rel="noopener">Educational Research Abstracts Online</a> (Taylor &amp; Francis), <a href="http://www.ebscohost.com/academic/education-source" target="_blank" rel="noopener">EBSCO</a>, <a href="http://cejsh.icm.edu.pl/" target="_blank" rel="noopener">CEJSH</a>, <a href="http://search.proquest.com/" target="_blank" rel="noopener">ProQuest</a>.</p> cs-CZ <p>Obsah webových stránek podléhá licenci <a href="http://creativecommons.org/licenses">Creative Commons</a>.</p><p> <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.cs"><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAFgAAAAfCAIAAADsqp23AAAGyklEQVRoge1ZW28TRxSeZ1RbfkWuhCXUKkYCOVT0BQQrJT/APIGQqPxAKW+sCERNa8iCDCgtUmSZIqhEQhsJVeSyufvutb1e72Vmd2dtJ69+8A+w8gvch3Emy/oSh2tQe7QPu7Pzzc58c86Zc84Ct9sN/hcqG6n1eGYzmUtkCumcmCtIeVERy5qkIFnVVWhoyIQII4QRMiE0NU1XFSSXNamkiAUpL4i5TCGdzCXjmc2N1PpaYnUlvry8wS+tLy6uLSyuLSyszs+vvDmcl5OFlJDMFjP5kiDKxbImqboCTc2wdFw1rRqubFWq25XqdqWyVbFqFq6ahqVDE6q6UtYkUS7mJSFbzKSEt7jgN5YIFwur818AF3ssSPmSIspQhoZmWLpVw5GHkZHREZfbZVcfl9s1MjoSeRSxatioGNDUFCSX1FJBymeLWcrFamJleZPnN5aW1tpcTIQn/H6/fSi/3z8Rnug/y0+AavdI5hKUBQXJCENcNaOxqNfr7W9QXq83+jSKqybCSNUVqc1FhtjIenJtNb6yvMkvrS/+8eLpkH+IoBiGYVmWZVmGYUjLkH8o9jzWOb/Y89inQbXXkymk8yVhlwVk1XDwYpCu1uPxhEIhjuMEQRAEgeO4UCjk8Xhoh+DFYEkWdQupulJSS3lJyBTSyVxiM71BDOTv138RlxwMBuv1essm9Xo9GAwCANxut2N+s3MznwzVXklOzIlyUYYywtDOgsfj4Tiu2Wy2usns7CylY8g/VJJFhJGCZFEuCmIunU8lsvGN1PpqfIWoaCgUoliCsg9FBrFPjuyqHRWdnr5y6fJBUZ3T7kS1iShI+bImQUPDVZOyEAgEHIx2SrPZDAQCVC9w1YSmVtakXQNJbKY37k6Gyf5sb231IqLVapG9ojY8EZ4AAJweHv7z+QvKwtGjR11fucbHbjcajT4ox7c6xYHaI0JURAUphqVHY1HKQi9F6MNF9GnUqBiqrpQUUSjl0vlUPLPpP+EHAOzLab1eBwD4/X4yM6JEQ998e/yY78LZczd+vA4A4Dju8aPHAICF+fk+qIN+a4+IsiZBU7NqmHhHj8djmuYgLFAuiI14vV6rhqEJiVJkCplkLkE8lr1/KBQi33UoMPFndGYMw9y5NfbznfHjx3zkIrrg2O1OFH1FgfTqitojQkGybumRhxHyyHHc4CwQIYYHAIg8ihiWTjxFrphNCUkAAMuy9s7AJvZ2lmXtS6IoRZbHx25TyPjYbTsXvVCtVuvGTzccV1fUHhGqrppVc2R0hKgDNQpBEILBIMMwDMNQduyN09PTdGiiFCOjI7hqarpKreP9iSDSaDTGx24PnzxF9vbKpcupZHJfVC/pTgQ0NKuGSdRE1VUQBPC2MAzD87yjkfYnCu9yu6yaBU1NUkt5SUjn0+9jGvTVzs7OzMuXrVZre2vLruoXzp77kKaBTFjZssg93WTiAn0+X71eFwTB5/PNzs6SRnKg8DxPGkl/ah2VrQracxPpEydOgA4H1qkO/d3elUuXjx/zDZ88NXzyFLGOhfn5e7+Gj3m/7oO6fu2a4+r6LRsRGFa3K+ReEAT7XB3+omujQ4Oq2xWEUVkrEyIm798DAASDwf5E9DoIydtGoxG5/4Acn9Hp6Z2dnUFQvaTn8flRiUhk4+QE7RNQEYvdNzR68tvv9oBqQJRDuqIGMo1ms2maps/n4ziOmoa9kfTvZRqJbPz1m9dfRojd1Vl29Yt9nCVh2uV2WTUMjT1nmcjG11Nrc//M0VwwEAiEQiGWZWkk1it9mp2boenTR0W1F0OOTxJcezweu7Z3Hp88zzO7YrcRn88Hdo9Pdff4TAkpkoauxJf59aVf7h7uNJwEVDS+tkcHA0pnQFWUi7liNplLkhyUJOOHtlTVJkJSnSH2vuG6XfqH2LRC8wUQQZOumVcvqWm9S9IVixqWruqKqIgkE6flGVKnOrQFuz37CU+GSRp+9YerlIt9U696ve5Mww3twcMH4IsW9tZNZEI8WGGm2WxyHEcLM2e+P2PVMMIwPBn+fCv4cHJ3MowwwjVM9QIMVqqzaljH6NmLZ30GpyTSR/urPqjOe/s4A6IcX99f7k6GkQlx1Zx59XKg4m2MFG9hfxbA28twTLE/qlf//vS9A8op7K2btJwfjUV7lfOjT6NWDRuWDg1tEIvouif7Tsu+jEGI2xd1ACIAAKe/G+ZXeWhquqWb7R881u4PHsuqYfqDZ3mNP3/h/CBjHtQoOlEH0oh3QPWU8xfOTz2ZyuQzu7/8IMIQmRAaWiafmXoyNSAF9jm9m0Y47j+Fj/jvypEjRz73FA6F/AtIeieq6N1pZgAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" /></a></p><p><span>Autoři, kteří publikují v tomto časopise, souhlasí s následujícími body:</span></p><ol><li>Rukopis ani jeho souvislejší pasáže nebyly publikovány a nejsou odevzdány jinde k publikování (např. v jiném časopisu, sborníku nebo monografii).<span> <br /></span></li><li><span>Text nabízeného rukopisu a použitý obrazový materiál (fotografie, obrázky, schémata, grafy, tabulky apod.) jsou originálním dílem autora/autorů. Pokud tomu tak není, jsou autoři povinni k rukopisu přiložit souhlas majitelů autorských práv k opětovnému publikování převzatého (příp. přeloženého) textového i obrazového materiálu v tištěné i digitální podobě v PedOr.</span><span> Více viz <a href="/pedor/article/view/1205/920">zde</a>.</span></li><li>Autoři si ponechávají autorská práva a garantují časopisu právo prvního publikování, přitom je práce zároveň licencována pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.cs">Creative Commons licencí</a>, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.</li><li>Autoři mohou vstupovat do dalších samostatných smluvních dohod pro neexkluzivní šíření práce ve verzi, ve které byla publikována v časopise (například publikovat ji v knize), avšak s tím, že přiznají její první publikování v tomto časopisu.</li><li>Autorům je dovoleno a doporučováno, aby zpřístupnili publikované verze svých příspěvků online (například na svých webových stránkách, v univerzitních repozitářích apod.), protože takový postup může vést k produktivním výměnám názorů a také dřívější a vyšší citovanosti publikované práce (Viz <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">Efekt otevřeného přístupu</a>).</li></ol><p><a href="http://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1211-4669/"><img src="/public/site/images/knecht/romeo3.png" alt="" /></a></p> minarikova@ped.muni.cz (Eva Minaříková) gomola@rect.muni.cz (Radek Gomola) Pá, 31 pro 2021 00:00:00 +0000 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Lokálně v době globální pandemie https://journals.muni.cz/pedor/article/view/21409 Eva Minaříková Copyright (c) 2022 Eva Minaříková http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journals.muni.cz/pedor/article/view/21409 So, 23 čec 2022 00:00:00 +0000 Dvojí výjimečnost z pohledu zahraničních studií https://journals.muni.cz/pedor/article/view/21410 <p>Předkládaný příspěvek se zabývá fenoménem dvojí výjimečnosti, v&nbsp;případě tohoto článku tedy kombinací vysokého nadání a specifických poruch učení. Cílem práce bylo analyzovat současné zahraniční studie, které se zabývají identifikací a diagnostikou kognitivně nadaných žáků se specifickými poruchami učení v&nbsp;období povinné školní docházky. Pro tyto účely bylo analyzováno 10 zahraničních studií, které se dvojí výjimečností zabývaly v letech 2010–2019. Ve výkladové části práce přibližuje cílovou skupinu žáků s dvojí výjimečností a pojednává o vývoji přístupů k dané problematice. Dále je pozornost věnována charakteristice žáků s dvojí výjimečností v edukačním prostředí a diagnostice dvojí výjimečnosti. V části analytické je práce zaměřena především na kombinace kognitivního nadání a specifických poruch učení ve vybraných studiích a nástroje, které byly pro účely identifikace a diagnostiky dvojí výjimečnosti ve vybraných studiích použity. Závěry předkládaného příspěvku ukazují, že diagnostický proces dvojí výjimečností není jednotný. Diagnostika dvojí výjimečnosti aktuálně sestává z nezávislé diagnostiky nadání a diagnostiky specifických poruch učení, přičemž pro každou oblast může být použita široká škála diagnostických nástrojů. Výkon žáka v jednotlivých testech je ovlivněn kombinací posílených dovedností a schopností pramenících z nadání a oslabených oblastí plynoucích ze specifických poruch učení. To má za následek rozdílnou úspěšnost v identifikaci žáka s dvojí výjimečností, a to jak v závislosti na použité kombinaci diagnostických nástrojů, tak také na kombinaci nadání a oslabených funkcí. Kognitivně nadaný žák je totiž schopen využívat své dovednosti k maskování či kompenzování oslabených funkcí, jeho výsledky v rámci diagnostiky proto mohou být neprůkazné. Pro účely včasné identifikace dvojí výjimečnosti jsou diskutovány modely určené pro včasné odhalení žáků v riziku školního neúspěchu v zahraničí, konkrétně RtI model a Model diskrepance. Z analýzy ovšem vyplývá, že pro účely včasného odhalení dvojí výjimečnosti je nezbytná jejich adaptace tak, aby reflektovaly unikátní kognitivní profil žáků s dvojí výjimečností.</p> Petra Baranová, Ivana Márová, Petr Kachlík Copyright (c) 2022 Petra Baranová, Ivana Márová, Petr Kachlík http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journals.muni.cz/pedor/article/view/21410 So, 23 čec 2022 00:00:00 +0000 Podpora čtenářské pregramotnosti. Interakce rodič–dítě při čtení knihy https://journals.muni.cz/pedor/article/view/21411 <p>Výzkumná studie popisuje čtení rodiče s dítětem předškolního věku. Cílem bylo zjistit, jaké interakční strategie používají rodiče při čtení příběhu, jaké možnosti rozvoje dítěte tyto strategie nabízí a jaké role v této interakci hraje dítě. Participanty výzkumu bylo 20 rodičů a jejich děti. Data byla získána pomocí přímého pozorování interakce a její zvukové nahrávky. Bylo identifikováno sedm interakčních strategií rodiče, které pak byly kumulovány do tří okruhů. (1) Angažující strategie vzbuzovaly zájem dítěte o obsah příběhu a orientovaly ho na jeho naslouchání; (2) kontrolní strategie zjišťovaly, do jaké míry dítě sleduje obsah příběhu a chápe události, hrdiny a prostředí; 3) rozvíjející strategie se zaměřily na rozšiřování a prohlubování lexikálních znalostí dítěte a propojení obsahu příběhu se zkušenostmi dítěte. I když rodiče dominovali v interakcích, děti mnohdy převzaly iniciativu a posunuly rodiče do role odpovídajícího na jejich otázky. Výzkum poskytl podporu tezi, že rodiče významně ovlivňují čtenářskou pregramotnost svého dítěte, když mu nejen čtou, ale také s&nbsp;ním vedou rozhovory o čtení.</p> Peter Gavora, Nikola Křívánková Copyright (c) 2021 Peter Gavora, Nikola Křívánková http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journals.muni.cz/pedor/article/view/21411 Pá, 31 pro 2021 00:00:00 +0000 Výuka odborného cizího jazyka na SOŠ a SOU (na příkladu stavebních a dřevozpracujících oborů) https://journals.muni.cz/pedor/article/view/21412 <p>Cílem studie je analyzovat stav výuky odborného cizího jazyka (OCJ) na středních odborných školách a středních odborných učilištích na příkladu oborů stavebnictví a oborů zpracování dřeva. Dále pak analyzovat závěry strategických dokumentů a na základě výsledků kvalitativního výzkumu popsat aktuální stav výuky OCJ na konkrétních SOŠ a SOU a následně nastínit možná didaktická řešení. Výklady jsou konkretizovány na příkladech oborů stavebnictví (Instalatér, Zedník, Stavebnictví) a zpracování dřeva (Truhlář). Vzhledem ke stanoveným cílům studie a designu výzkumu, který se soustředí zejména na analýzu a mapování současné situace ve výuce odborného cizího jazyka na středních odborných školách, jsme si stanovili následující výzkumné otázky: Jaké metody a didaktické materiály jsou využívány k&nbsp;výuce OCJ? Na jaké bariéry pedagogičtí pracovníci při výuce OCJ narážejí? Prostřednictvím jaké podpory by bylo možné efektivitu výuky OCJ zvýšit? S ohledem na stanovené výzkumné otázky byl výzkum proveden kvalitativní formou metodou polostrukturovaného rozhovoru. Celkově se výzkumu zúčastnilo 51 učitelů z 10 různých škol. Během výzkumu byly prozkoumány strategické dokumenty, školní vzdělávací programy a relevantní učebnice FLSP s cílem (ne)potvrdit jejich (ne)vhodnost pro vyučující a studenty. Výsledky studie naznačují, že kvalita výuky OCJ na zkoumaných středních odborných školách a učilištích je nedostatečná. Didaktická efektivita, kterou je třeba nastavit, spočívá zejména v integraci komunikační kompetence a odborného obsahu, v důrazu na praktičnost a reálnou profesní komunikaci, využití prvků informálního učení a v neposlední řadě v implementaci strategií digitálního vzdělávání.</p> Michaela Pešková, Kateřina Kubíková, Ivona Mištěrová Copyright (c) 2021 Michaela Pešková, Kateřina Kubíková, Ivona Mištěrová http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journals.muni.cz/pedor/article/view/21412 Pá, 31 pro 2021 00:00:00 +0000