Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku: Koncepce – vývoj – aplikace

Roč.33,č.2(2023)

Abstrakt

Badatelsky orientovaná výuka a formativní hodnocení jsou představiteli moderních metod a postupů ve výuce. Aby mohly být smysluplně a efektivně používány, je nutné vytvořit příležitosti k tomu, aby se s nimi učitelé seznamovali, promýšleli je a propojovali je s cíli a obsahy výuky. Tento text si klade za cíl představit online multimediální vzdělávací prostředí Hyperspace, které formou videozáznamů, textových a obrázkových popisů výuky představuje badatelsky orientovanou výuku a formativní hodnocení, a vede uživatele k jejich reflexi. Cílovou skupinou pro toto prostředí jsou (budoucí) učitelé i vzdělavatelé učitelů. Text nejprve představuje teoretická východiska, na kterých je prostředí postaveno, poté jeho design a vývoj. Detailně jsou popsány jednotlivé komponenty i možnosti práce s Hyperspace pro různé cílové skupiny. Na závěr jsou diskutovány výzvy pro budoucí rozvoj Hyperspace. Text je určen především vzdělavatelům učitelů, kteří chtějí využívat multimediální prostředí pro podporu (budoucích) učitelů.


Klíčová slova:
video v učitelském vzdělávání; badatelsky orientovaná výuka; formativní hodnocení; profesní vidění; didaktická analýza obsahu
Reference

Amiel, T., & Reeves, T. C. (2008). Design-based research and educational technology: Rethinking technology and the research agenda. Journal of Educational Technology & Society, 11(4), 29–40.

Anderson, R. D. (2002). Reforming science teaching: What research says about inquiry. Journal of Science Teacher Education, 13(1), 1–12.

Badatelé.cz. (2013). Průvodce pro učitele badatelsky orientovaným vyučováním. Sdružení TEREZA. https://ucimesevenku.cz/wp-content/uploads/2019/11/01_Pruvodce_pro_ucitele-2.pdf

Banchi, H., & Bell, R. (2008). The many levels of inquiry. Science and Children, 46(2), 26−29.

Black, P. J., & Wiliam, D. (1998). Inside the black box: Raising standards through classroom assessment. Phi Delta Kappan, 80(2), 139–148.

Bybee, R. W., Carlson-Powell, J., & Trowbridge, L. W. (2008). Teaching secondary school science: Strategies for developing scientific literacy. Pearson/Merrill/Prentice Hall.

Dolin, J., & Evans, R. (2018). Transforming assessment. Springer International Publishing.

Eraut, M. (1994). Developing professional knowledge and competence. The Falmer Press.

European Commission. (2015). Science education for responsible citizenship. European Union.

Evans, R., Clesham, R., Dolin, J., Hošpesová, A., Birch Jensen, S., Nielsen, J. A., Stuchlíková, I., Tidemand, S. & Žlábková, I. (2018). Teacher perspectives about using formative assessment. In J. Dolin & R. Evans (Eds.), Transforming assessment (s. 141–173). Springer International Publishing.

Gaudin, C., & Chaliès, S. (2015). Video viewing in teacher education and professional development: A literature review. Educational Research Review, 16, 41–67.

Giddens, A. (1986). Action, subjectivity and the constitution of meaning. Social Research, 53(3), 529–545.

Gieser, S. N., Becker, E., & Makedon, F. (2013). Using CAVE in physical rehabilitation exercises for rheumatoid arthritis. In Proceedings of the 6th International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments – PETRA ’13 (s. 1–4). ACM.

Gold, B., Pfirrmann, C., & Holodynski, M. (2021). Promoting professional vision of classroom management through different analytic perspectives in video-based learning environments. Journal of Teacher Education, 72(4), 431–447.

Heritage, M. (2007). Formative assessment: What do teachers need to know and do? Phi Delta Kappan, 89(2), 140–145.

Janík, T., Černá, M., Najvar, P., Samková, L., Rokos, L., & Petr, J. (2020). Video v učitelském vzdělávání: přístupy a výzvy. Pedagogická orientace, 30(1), 5–31.

Janík, T., Minaříková, E., Haláková, Z., Kostková, K., Kubiatko, M., Píšová, M., Slavík, J., Stehlíková, N., Šmerdová, D., Švecová, Z., Vaculová, I., & Valkounová, E. (2011). Video v učitelském vzdělávání: teoretická východiska – aplikace – výzkum. Paido.

King, P. M., & Kitchener, K. S. (1994). Developing reflective judgment: Understanding and promoting intellectual growth and critical thinking in adolescents and adults. Jossey-Bass.

Klafki, W. (1967). Studie k teorii vzdělání a didaktice. SPN.

Korthagen, F., Kessels, J., Koster, B., Lagerwerf, B., & Wubbels, T. (2011). Jak spojit praxi s teorií: didaktika realistického vzdělávání učitelů. Paido.

Minaříková, E. (2014). Profesní vidění studentů učitelství anglického jazyka: jak vidí studenti výukové situace zachycené na videu? Pedagogická orientace, 24(5), 753–777.

Pea, R., Mills, M., Rosen, J., Dauber, K., Effelsberg, W., Hoffert, E. (2004). The diver project: Interactive digital video repurposing. IEEE Multimedia, 11(1), 54–61.

Pedaste, M., Mäeots, M., Siiman, L. A., de Jong, T., Siswa A. N. van Riesen, S. A. N., Kamp, E. T., Manoli, C. C., Zacharia, Z. C., & Tsourlidaki, E. (2015). Phases of inquiry-based learning: Definitions and the inquiry cycle. Educational Research Review, 14, 47–61.

Roth, J. K., Garnier, H. E., Chen, C., Lemmens, M., Schwille, K., & Wickler, N. I. Z. (2011). Videobased lesson analysis: Effective science PD for teacher and student learning. Journal of Research in Science Teaching, 48(2), 117–148.

Samková, L., Rokos, L., Petr, J. & Stuchlíková, I. (2021). Teoretický model pro formativní hodnocení při badatelsky orientované výuce matematiky a přírodopisu. Pedagogika, 71(1), 29–56.

Scaife, J. (2014). Supervising the reflective practitioner: An essential guide to theory and practice. Routledge.

Seidel, T., Blomberg, G., & Stürmer, K. (2010). „Observer“ – Validierung eines videobasierten Instruments zur Erfassung der professionellen Wahrnehmung von Unterricht. Zeitschrift für Pädagogik, 56(Beiheft), 296–306.

Shulman, L. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1–23.

Schön, D. A. (1983). The reflective practitioner. Basic Books.

Stuchlíková, I., Petr, J., Papáček, M. (2013). Inquiry-based teaching and future teachers’ attitudes towards it. In M. H. Hoveid & P. Grey (Eds.), Inquiry in science education and science teacher education. Research on teaching and learning through inquiry based approaches in science (teacher) education (s. 167–189). Akademika Publishing.

Vondrová, N., Novotná, M., Pavlasová, L., Robová, J., Stará, J., & Uličná, K. (2020). Video-interventions: Bridges between theory and practice in pre-service teachers’ development. Karolinum.

Van Es, E. A., & Sherin, M. G. (2002). Learning to notice: Scaffolding new teachers’ interpretations of classroom interactions. Journal of Technology and Teacher Education, 10(4), 571–596.

Wiliam, D., & Leahy, S. (2020). Zavádění formativního hodnocení: praktické techniky pro základní a střední školy (3. revidované vydání). EDUkační LABoratoř.

Metriky

0

Crossref logo

0


205

Views

99

PDF views