Problémy srovnávací pedagogiky jako předmětu vysokoškolské výuky ve světě a v českém prostředí

Eliška Walterová

Abstrakt

Studie se zabývá srovnávací pedagogikou jako předmětem vysokoškolské výuky. Záměrem je otevřít otázky, které dosud nebyly v českém prostředí diskutovány. Hlavním cílem je zmapovat současný stav a identifikovat problémy výuky srovnávací pedagogiky na českých vysokých školách na základě výsledků empirického šetření provedeného mezi vyučujícími tohoto předmětu. V první části textu jsou reflektovány trendy ve výuce srovnávací pedagogiky na univerzitách ve světě s odkazy na mezinárodní publikace a projekty. Druhá část je věnována problémům výuky srovnávací pedagogiky v českém prostředí. Nejprve poskytuje stručný vhled do specifik domácího kontextu. Následuje prezentace výsledků empirického šetření, které mapuje současný stav výuky srovnávací pedagogiky na českých univerzitách. V centru pozornosti je postup realizovaného dotazníkového šetření, konstrukce dotazníku a výzkumná zjištění. Ta se vztahují ke koncepci a obsahu předmětu srovnávací pedagogika a podmínkám její výuky. V závěru studie upozorňuje na nevyužité potenciality, formuluje výzvy k diskusi a dalšímu zkoumání výuky srovnávací pedagogiky.

Bibliografická citace

Walterová, E. (2014). Problémy srovnávací pedagogiky jako předmětu vysokoškolské výuky ve světě a v českém prostředí. Pedagogická Orientace, 24(5), 663-698. doi:http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2014-5-663

Klíčová slova

srovnávací pedagogika; akademický status; studijní programy; učitelé; koncepce předmětu; obsah předmětu; potenciality výuky

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Altbach, P. G., & Tan, E. G. (1996). Programs and centres in comparative and international education: A global inventory. Buffalo: Graduate School of Education Publications.

Becher, T., & Trowler, P. (2001). Academic tribes and territories: Intellectual enquiry and the culture of disciplines. Buckingham: The Society for Research into Higher Education and Open University Press.

Bereday, G. (1963). James Russel‘s syllabus of the first academic course in comparative education. Comparative Education Review, 7(2), 189–196. https://doi.org/10.1086/444988

Bray M., Adamson, M., & Mason, M. (Eds.). (2007). Comparative education research. Approaches and methods. Hong Kong: Springer.

Bray, M. (Ed.). (2003). Comparative education. Continuing traditions, new challanges, and new paradigms. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. https://doi.org/10.1007/978-94-007-1094-8

Bray, M. (2007). Actors and purposes in comparative education. In M. Bray, B. Adamson, & M. Mason (Eds.), Comparative education research. Approaches and methods. (s. 15–38). Hong Kong: Springer.

Comparative and international education course archive project. New York: University at Albany, State University of New York. Dostupné z http://www.luc.edu/cce/ciecap.shtml

Cook, B. J., Hite, S. J., & Epstein, E. H. (2004). Discerning trends, contours and boundaries in comparative education. A survey of comparativists and their literature. Comparative Education Review, 48(2), 123–149. https://doi.org/10.1086/382619

Cowen, R. (1990). The national and international impact of comparative education infrastructures. In W. D. Halls (Ed.), Comparative education: Contemporary issues and trends (s. 321–352). Paris: Jessica Kinsley.

Epstein, E. H. (2008). Crucial benchmarks in the professionalization of comparative education. In C. Wohlhuter, N. Popov, M. Manzon, & B. Leutwyler (Eds.), Comparative education at universities world wide (s. 9–24). Sofia: BES.

Greger, D. (Ed.). (2014, v tisku). Srovnávací pedagogika: Proměny a výzvy. Praha: PedF UK.

Halls, W. D. (Ed.). (1990). Comparative education: Contemporary issues and trends. London: Jessica Kinsley Publishers & UNESCO.

Ježková, V., & Walterová, E. (1997). Vzdělávání v zemích Evropské unie. Praha: PedFUK.

Ježková, V. (2013). Srovnávací pedagogika v bibliografickém přehledu. In V. Ježková (Ed.), Srovnávací pedagogika (s. 11–40). Praha: PedF UK.

Jůva, V., & Liškař, Č. (1982). Úvod do srovnávací pedagogiky. Praha: SPN.

Manzon, M. (2010). Comparative education: The construction of a field. Hong Kong: Springer.

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: Bílá kniha. (2001). Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání – Tauris.

Nezvalová, D. (1997). Školství v edukačně vyspělých zemích. Olomouc: UP.

Pampanini, G. (2005). Critical essay on comparative education. Catania: CUECM.

Popov, N., Wolhuter, C., Keller, C., & Kysilka, M. (2006). Comparative education and teacher training. Sofia: BES.

Potužníková, E., Lokajíčková, V., & Janík, T. (2014). Mezinárodní srovnávací výzkumy školního vzdělávání v České republice. Pedagogická orientace, 24(2), 185–221.

Průcha, J. (1999). Vzdělávání a školství ve světě. Základy mezinárodní komparace. Praha: Portál.

Průcha, J. (2006). Srovnávací pedagogika. Praha: Portál.

Průcha, J. (2009). Srovnávací pedagogika. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (s. 686–690). Praha: Portál.

Průcha, J. (2014, v tisku). Česká srovnávací pedagogika: Přehled produktů let 1992–2012. In

D. Greger (Ed.), Srovnávací pedagogika: proměny a výzvy. Praha: PedF UK.

Rýdl, K. (2003). Inovace školských systémů. Praha: ISV.

Štverák, V. (1999). Obecná a srovnávací pedagogika. Praha: Karolinum.

Švec, V. (2003). Životní cesta jako proces výchovy a sebevýchovy. Dialogy s Josefem Maňákem nejen o pedagogice. Brno: KONVOJ.

Tickly, L., & Crossley, M. (2001). Teaching comparative and international education: A framework for analysis. Comparative Education Review, 45(4), 561–580. https://doi.org/10.1086/447692

Učení je skryté bohatství: zpráva Mezinárodní komise UNESCO. Vzdělávání pro 21. století. (1997). Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání.

Váňová, M. (1994). Vzdělávací systémy ve vyspělých evropských zemích. Praha: Karolinum.

Váňová, M. (1997). Příprava učitelů ve vybraných evropských zemích. Praha: UIV. Vyučování a učení: cesta k učící se společnosti: (Bílá kniha o vzdělávání a odborné přípravě). (1997). Praha: Učitelské noviny – Gnosis.

Walterová, E. (2006). Comparative education for teachers in the Czech Republic: Aims, models, problems. In N. Popov, C. Wolhuter, C. Keller, & M. Kysilka (Eds.), Comparative education and teacher training (s. 41–46). Sofia: BES.

Walterová, E. (2006). Srovnávací pedagogika. Vývoj a proměny v globálním kontextu. Praha: PedF UK.

Walterová, E. (2007). Comparative education section of the Czech pedagogical society. In V. Masemann, M. Bray, & M. Manzon (Eds.), Common interests, uncommon goals. Histories of the World council of comparative education societies and its members (s. 256–267). Hong Kong: Springer.

Walterová, E. (2008). Comparative education for teachers in the Czech republic: Aims, models, problems. In C. Wolhuter, N. Popov, M. Manzon, & B. Leutwyler (Eds.), Comparative education at universities world wide (s. 42–46). Sofia: BES & WCCES. Second Edition.

Walterová, E. (2014, v tisku). Proměny srovnávací pedagogiky v globální perspektivě. In D. Greger (Ed.), Srovnávací pedagogika: proměny a výzvy. Praha: PedF UK.

Wilson, M. (2005). Regression, repositioning and regeneration comparative and international education in UK higher education institutions. Příspěvek prezentovaný na UK FIET International Conference on Education and Development. Oxford (nepublikovaný manuskript referátu).

Wolhuter, C., Popov, N., Manzon, M., & Leutwyler, B. (Eds.). (2008a). Comparative education at universities world wide. Sofia: BES & WCCES.

Wolhuter, C., Popov, N., Manzon, M., & Leutwyler, B. (2008b). Mosaic of comparative education at universities: Conceptual nuances, global trends and critical reflections. In C. Wolhuter, N. Popov, M. Manzon, & B. Leutwyler (Eds.), Comparative education at universities world wide (s. 319–344). Sofia: BES.

Wolhuter, O., Popov, N., Manzon, M., & Leutwyler, B. (2008c). List of comparative education university textbooks. In O. Wolhuter, N. Popov, M. Manzon, & B. Leutwyler (Eds.), Comparative education at universities world wide (s. 345–360). Sofia: BES & WCCES.

https://doi.org/10.5817/PedOr2014-5-663


Crossref Cited-by (2)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Srovnávací výzkum v pedagogice: některé úvahy o metodologii problémového přístupu
Petr Vlček
Pedagogická orientace  ročník: 25,  číslo: 3,  první strana: 394,  rok: 2015  
https://doi.org/10.5817/PedOr2015-3-394

2. Annual Review of Comparative and International Education 2015
Eliška Walterová
ISBN 978-1-78560-296-2  první strana: 107,  rok: 2016  
https://doi.org/10.1108/S1479-367920150000028010Copyright (c) 2014

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.