K problému teorie a praxe v pedagogice

Roč.21,č.3(2011)

Abstrakt

Příspěvek vychází z kritiky studujících učitelství, kteří se domáhají většího zastoupení praxe. Vztah teorie a praxe je starý, ale stále aktuální problém. Po vymezení pojmů se věnuje pozornost jeho filozofickému zázemí. Dále se sleduje vývoj a řešení vztahu teorie a praxe v dějinách pedagogiky a zvlášt’ se tato problematika analyzuje z hlediska pedagogické teorie. Na základě posouzení různých koncepcí se hodnotí spojení teorie a praxe v přípravě učitelů. V závěru je podán návrh na moderní pojetí profesionální přípravy učitelů.


Klíčová slova:
teorie; praxe; filosofické aspekty vztahu teorie a praxe; pedagogická praxe; pedagogická teorie; příprava učitelů
Metriky

926

Views

754

PDF views