Sponzorování časopisu

Vydavatel

Pedagogickou orientaci vydává
Česká pedagogická společnost, o. s., Poříčí 538/31, 639 00 Brno, IČ 00444618
ve spolupráci s Masarykovou univerzitou.

Czech Pedagogical Society

Sponzoři

Pedagogickou orientaci vydává
Česká pedagogická společnost, o. s., Poříčí 538/31, 639 00 Brno, IČ 00444618
ve spolupráci s Masarykovou univerzitou.

Historie časopisu

V květnu 1967 vyšlo první číslo časopisu skupiny převážně moravských pedagogů, kteří toužili přispět ke svobodnému rozvoji pedagogického myšlení, k přátelské výměně názorů bez cenzury a bez poplatnosti oficiálním názorům, potvrzeným uznávanými autoritami. Podařilo se jim vydat pět čísel, než zavládla opět normalizační cenzura a praxe konformního opakování uznávaných pravd.

V roce 1991 bylo vydávání Pedagogické orientace obnoveno opět počínaje číslem 1. Odpovědnou redaktorkou byla Stanislava Kučerová.

Období 1991-2005 je zmapováno ve studii Jiřího Zounka a Petra Jedličky v monotematickém čísle věnovaném historii ČPdS.

V roce 1996 bylo časopisu přiděleno ISSN (1211-4669) a časopis začal vycházet s čtvrtletní periodicitou. Vedoucí redaktorkou byla Zdeňka Veselá.

V roce 2001 byla vedle redakce ustanovena redakční rada, jejímž předsedou se stal Vlastimil Švec.

V roce 2006 se vedoucím redaktorem stal Tomáš Janík. Předsedou redakční rady byl Petr Franiok, jehož v této funkci vystřídal v roce 2009 Petr Byčkovský a v roce 2010 Tomáš Čech.

V roce 2011 byla funkce předsedy redakční rady a vedoucího redaktora sloučena pod jednu osobu. 

Vedoucí redaktoři: 

V letech 2013-2015 vycházela Pedagogická orientace šestkrát ročně. Od roku 2016 se časopis navrátil ke čtvrtletní periodicitě.

Počínaje rokem 2013 vychází poslední číslo každého ročníku v anglickém jazyce.

Přehled doposud vydaných monotematických čísel

O tomto publikačním systému

Tento časopis používá Open Journal Systems 2.4.8.0, což je open source software pro správu a publikování časopisů vyvinutý, podporovaný a volně šířený v rámci projektu Public Knowledge Project pod GNU General Public licencí.

OJS ediční a vydavatelský proces