Sponzorování časopisu

Vydavatel

Pedagogickou orientaci vydává
Česká pedagogická společnost, o. s., Poříčí 538/31, 639 00 Brno, IČ 00444618
ve spolupráci s Masarykovou univerzitou.

Czech Pedagogical Society

Sponzoři

Pedagogickou orientaci vydává
Česká pedagogická společnost, o. s., Poříčí 538/31, 639 00 Brno, IČ 00444618
ve spolupráci s Masarykovou univerzitou.