Lidé

Mezinárodní redakční rada (anglické vydání)

  1. » Dr. Inger Marie Dalehefte, University of Agder, Norsko
  2. » Prof. Dr. Michaela Gläser-Zikuda, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Německo
  3. » Prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, Ph.D., Trnavská univerzita v Trnavě, Pedagogická fakulta, Slovensko
  4. » Prof. Dr. Anke Wegner, Universität Trier, Německo