Crossref Cited-by (1)

The listed references are provided by Cited-by (Crossref service) and thus do not represent the full list of sources citing the article.

1. Brüksel 1Bis Tüzüğü İle Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Çerçevesinde Kişisel Verilerin İhlaline İlişkin Özel Hukuk Uyuşmazlıklarında Milletlerarası Yetki Kuralları
Cansu Akgün Tekgül
Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi  vol: 9,  issue: 1,  first page: 232,  year: 2019  
https://doi.org/10.32957/hacettepehdf.551973
Copyright (c) 2017 Masaryk University Journal of Law and Technology