Crossref Cited-by (1)

The listed references are provided by Cited-by (Crossref service) and thus do not represent the full list of sources citing the article.

1. Kritická analýza judikatury Soudního dvora EU ve věcech určení mezinárodní příslušnosti soudů v případě pomluvy a porušení osobnostních práv na internetu
Tereza Kyselovská
Časopis pro právní vědu a praxi  vol: 26,  issue: 4,  first page: 589,  year: 2018  
https://doi.org/10.5817/CPVP2018-4-1
Copyright (c) 2017 Masaryk University Journal of Law and Technology