Jakubová, Petra

Ústav geologických věd, PřF MU Kotlářská 2, 611 37 Brno