Kirchner, Karel

Ústav geoniky AVČR, v.v.i., pobočka Brno, Drobného 28, 602 00 Brno