Filip, Jan

Centrum výzkumu nanomateriálů PřF UP, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc