Detaily autora

Máčka, Zdeněk, Geografický ústav PřF MU, Česká republika

  • Vol 27, No 1-2 (2020) - Kenozoikum
    Vliv sedimentačního prostředí na magnetickou susceptibilitu přelivových sedimentů nivy Moravy ve Strážnickém Pomoraví
    Abstrakt  PDF  HTML