Detaily autora

Máčka, Zdeněk

 • Vol 18, No 2 (2011) - Kenozoikum
  Stržový systém v Bosonožském hájku – jedinečný geomorfologický fenomén západně od Brna
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Kenozoikum
  Geomorfologické a vegetační změny opuštěného meandru Moravy v oblasti Osypaných břehů pět let po odškrcení
  Abstrakt  PDF
 • Vol 6 (1999) - Kvartér
  Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech
  Abstrakt