Detaily autora

Losos, Zdeněk

 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Paleozoikum
  CHEMICKÉ SLOŽENÍ TURMALÍNU Z HYDROTERMÁLNĚ ALTEROVANÝCH VULKANITŮ U OBCE HLÁSNICE V JIŽNÍ ČÁSTI ŠTERNBERSKO-HORNOBENEŠOVSKÉHO PRUHU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Krystalinikum
  BARNATÉ ŽIVCE Z PYRHOTINOVÉHO ZRUDNĚNÍ V BUŠÍNĚ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Krystalinikum
  Mineralogie apofylit-prehnitových žil ze skarnů u Bludova
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Krystalinikum
  STUDIUM OPTICKÝCH ANOMÁLIÍ V GRANÁTECH Z CA-SKARNŮ BRNĚNSKÉHO, ŠUMPERSKÉHO A ŽULOVSKÉHO MASIVU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 11 (2004) - Krystalinikum
  SULFIDICKÉ PARAGENEZE NA URANOVÉM LOŽISKU ROŽNÁ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 10 (2003) - Krystalinikum
  MINERALOGICKÁ CHARAKTERISTIKA A DISTRIBUCE ILMENITU A TITANITU V ŽULOVSKÉM MASIVU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2001) - Krystalinikum
  PETROLOGIE A RUDNÍ PARAGENEZE VÁPENATOSILIK ÁTOVÝCH HORNIN KEPRNICKÉ SKUPINY SILESIKA
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Mesozoikum-terciér
  UZAVŘENINY ANHYDRITU A BARYTU V JURSKÝCH GEODÁCH Z MORAVY A JEJICH GENETICKÝ VÝZNAM
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Krystalinikum
  DVA GENETICKÉ TYPY TREMOLITU A NÁLEZ OBJEKTŮ, PODOBNÝCH FOSÍLIÍM, Z LOMU KONSTANTIN VE VELKOVRBENSKÉ SKUPINĚ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 6 (1999) - Mesozoikum-terciér
  Výskyt malachitu v pestrých jílovcích bělokarpatské jednotky u Radějova
  Abstrakt