Detaily autora

Dolníček, Zdeněk, Katedra geologie, Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc

  • Vol 20, No 1-2 (2013) - Krystalinikum
    PRŮZKUM STARÝCH DŮLNÍCH DĚL V OKOLÍ OBCE KAMENNÁ (SEVERNÍ ČÁST JIHLAVSKÉHO RUDNÍHO REVÍRU) – PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY
    Abstrakt  PDF