Detaily autora

Pecina, Vratislav, Česká geologická služba, Erbenova 348, 790 01 Jeseník

  • Vol 20, No 1-2 (2013) - Aplikovaná geologie
    POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ KLASICKÝCH ANALYTICKÝCH METOD S METODOU PŘENOSNÉ RENTGEN-FLUORESCENČNÍ SPEKTROMETRIE NA MAPOVÝCH LISTECH 1 : 25 000 BRNO-SEVER A MOKRÁ-HORÁKOV
    Abstrakt  PDF
  • Vol 17, No 1-2 (2010) - Krystalinikum
    PUMPELLYIT – MINERÁL ZÁVĚREČNÉ METAMORFNÍ FÁZE V BYTOWNITOVÉ RULE VRBENSKÉ SKUPINY A V AMFIBOLITU JESENICKÉHO MASIVU (SILEZIKUM)
    Abstrakt  PDF