Detaily autora

Hrazdil, Vladimír, Mineralogicko-petrografi cké odd. Moravského zemského muzea, Zelný trh 6, 659 37 Brno

  • Vol 16 (2009) - Krystalinikum
    ZPRÁVA O VÝZKUMU SN-BOHATÉ MINERÁLNÍ ASOCIACE S AS-VESUVIANEM V NEDVĚDICKÉM MRAMORU U KOZLOVA NA ZÁPADNÍ MORAVĚ, SVRATECKÉ KRYSTALINIKUM
    Abstrakt  PDF