Detaily autora

Žáček, Vladimír, Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha

  • Vol 17, No 1-2 (2010) - Krystalinikum
    PUMPELLYIT – MINERÁL ZÁVĚREČNÉ METAMORFNÍ FÁZE V BYTOWNITOVÉ RULE VRBENSKÉ SKUPINY A V AMFIBOLITU JESENICKÉHO MASIVU (SILEZIKUM)
    Abstrakt  PDF