Detaily autora

Ambrož, Vít, Ústav fyziky Země PřF MU, Tvrdého 12, 602 00 Brno

  • Vol 22, No 1-2 (2015) - Aplikovaná geologie
    VÝZKUM POZDNĚ KVARTÉRNÍ AKTIVITY ZLOMU KOSÍŘE V HORNOMORAVSKÉM ÚVALU ANEB PROČ JE DOBRÉ STUDOVAT SVAHOVINY A SEISMOGRAMY
    Abstrakt  PDF