Detaily autora

Vávra, Václav

 • Vol 18, No 2 (2011) - Aplikovaná geologie
  Kvantitativní stanovení vápenatých sulfátů v přírodních i průmyslových materiálech
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Aplikovaná geologie
  Chemické složení raně středověkých skleněných korálků z jižního předhradí velkomoravského hradiska Břeclav-Pohansko
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Aplikovaná geologie
  STANOVENÍ KVANTITATIVNÍHO ZASTOUPENÍ MINERÁLŮ V HORNINÁCH - METODA RTG PRÁŠKOVÉ DIFRAKCE NA PŘÍKLADU OLIVÍNU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Krystalinikum
  SCHEELIT Z ŽELEZNÝCH RUD NA LOŽISKU Zn, Pb, Ag A BARYTU V HORNÍM BENEŠOVĚ (PŘEDBĚŽNÁ INFORMACE)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Aplikovaná geologie
  VYUŽITÍ RTG PRÁŠKOVÉ DIFRAKCE PRO STANOVENÍ CHEMICKÉHO SLOŽENÍ MINERÁLŮ ŘADY ZIRKONU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 6 (1999) - Paleozoikum
  Rabdofán-(Ce) z křemené žíly s klinochlorem z Mladecka (kulm Nízkého Jeseníku)
  Abstrakt
 • Vol 6 (1999) - Krystalinikum
  Skarnoidová hornina z Obřich skal v Hrubém Jeseníku
  Abstrakt