Detaily autora

Urubek, Tomáš, Katedra geologie, Univerzita Palackého, Třída Svobody 26, 771 46 Olomouc

  • Vol 16 (2009) - Mezozoikum
    HYDROTERMÁLNÍ MINERALIZACE V JÍLOVCÍCH LHOTECKÉHO SOUVRSTVÍ U CHORYNĚ (SLEZSKÁ JEDNOTKA, VNĚJŠÍ ZÁPADNÍ KARPATY)
    Abstrakt  PDF