Detaily autora

Urubek, Tomáš, Katedra geologie PřF UP, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc

  • Vol 20, No 1-2 (2013) - Mezozoikum
    FLUIDNÍ INKLUZE A CHEMICKÉ SLOŽENÍ ANALCIMU Z LOKALITY ŘEPIŠTĚ (SLEZSKÁ JEDNOTKA, VNĚJŠÍ ZÁPADNÍ KARPATY)
    Abstrakt  PDF
  • Vol 19, No 1-2 (2012) - Mezozoikum
    FERRIERIT-Mg Z KALCITOVÉ ŽÍLY V MONCHIQUITU NA LOKALITĚ ŽILINA U NOVÉHO JIČÍNA (SLEZSKÁ JEDNOTKA, VNĚJŠÍ ZÁPADNÍ KARPATY)
    Abstrakt  PDF