Detaily autora

Urubek, Tomáš, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno

  • Vol 18, No 2 (2011) - Mezozoikum
    Hydrotermální mineralizace v hornině těšínitové asociace u Nového Jičína (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Abstrakt  PDF