Detaily autora

Přikryl, Tomáš

  • Vol 10 (2003) - Paleozoikum
    FACIÁLNÍ ANALÝZA HRANIČNÍHO INTERVALU MEZI MACOŠSKÝM A LÍŠEŇSKÝM SOUVRSTVÍM NA VYBRANÝCH PROFILECH V MORAVSKÉM KRASU
    Abstrakt  PDF