Detaily autora

Pánek, Tomáš

 • Vol 15 (2008) - Kenozoikum
  Fosilní sesuvem hrazené jezero v údolí Babínku (Vsetínské vrchy): příspěvek k poznání holocenního vývoje reliéfu flyšových Karpat
  Abstrakt  PDF
 • Vol 15 (2008) - Aplikovaná geologie
  Výzkum a výskyt akumulací blokovobahenních proudů v Moravskoslezských Beskydech
  Abstrakt  PDF
 • Vol 14 (2007) - Aplikovaná geologie
  Gravitační rozpad hřbetu Čertova Mlýna (Moravskoslezké Beskydy)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Aplikovaná geologie
  MORFOLOGICKÉ A GEOFYZIKÁLNÍ PROJEVY EXTENZE VE VRCHOLOVÉ PARTII SMRKU (1276 M) V MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYDECH
  Abstrakt  PDF
 • Vol 11 (2004) - Aplikovaná geologie
  PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ STÁŘÍ SVAHOVÝCH DEFORMACÍ V JABLUNKOVSKÉ BRÁZDĚ A ČESKÉ ČÁSTI SLEZSKÝCH BESKYD
  Abstrakt  PDF
 • Vol 10 (2003) - Kvartér
  PLEISTOCENNÍ PERIGLACIÁLNÍ MODELACE OKOLÍ VYSOKÉ HOLE (PRADĚDSKÁ HORNATINA)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Kvartér
  MORFOSTRUKTURNÍ RYSY ČANTORYJSKÉ HORNATINY
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Kvartér
  SOUČASNÝ GEOMORFOLOGICKÝ VÝZKUM V ZÁPADNÍCH BESKYDECH A PODBESKYDSKÉ PAHORKATINĚ
  Abstrakt  PDF