Detaily autora

Lehotský, Tomáš

 • Vol 20, No 1-2 (2013) - Mezozoikum
  FLUIDNÍ INKLUZE A CHEMICKÉ SLOŽENÍ ANALCIMU Z LOKALITY ŘEPIŠTĚ (SLEZSKÁ JEDNOTKA, VNĚJŠÍ ZÁPADNÍ KARPATY)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 20, No 1-2 (2013) - Paleozoikum
  SPODNOKARBONŠTÍ MLŽI DRAHANSKÉ VRCHOVINY (KULMSKÁ FACIE) A JEJICH STRATIGRAFICKÝ VÝZNAM
  Abstrakt  PDF
 • Vol 21, No 1-2 (2014) - Paleozoikum
  LITOFACIÁLNÍ ANALÝZA BÁZE HRADECKO-KYJOVICKÉHO SOUVRSTVÍ (NÍZKÝ JESENÍK, MORAVSKOSLEZSKÁ JEDNOTKA ČESKÉHO MASIVU)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 22, No 1-2 (2015) - Kenozoikum
  NOVÝ VÝSKYT MENILITOVÉHO SOUVRSTVÍ U DŘEVOHOSTIC
  Abstrakt  PDF
 • Vol 10 (2003) - Paleozoikum
  MODÁLNÍ SLOŽENÍ A GAMASPEKTROMETRIE PSAMITŮ MORAVICKÉHO SOUVRSTVÍ: DŮSLEDKY PRO PROVENIENČNÍ STUDIE SEDIMENTŮ KULMSKÉ FACIE
  Abstrakt  PDF
 • Vol 9 (2002) - Paleozoikum
  ICHNOFOSILIE CRUZIANA PROBLEMATICA VE SVRCHNÍM KARBONU HORNOSLEZSKÉ PÁNVE
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2001) - Paleozoikum
  LITOFACIE A FOSILNÍ STOPY JEMNOZRNNÉHO TURBIDITNÍHO SYSTÉMU V JIŽNÍ ČÁSTI MORAVICKÉHO SOUVRSTVÍ JESENICKÉHO KULMU, ČESKÝ MASIV
  Abstrakt  PDF
 • Vol 23, No 1-2 (2016) - Paleozoikum
  ICHNOFOSILIE MYSLEJOVICKÉHO SOUVRSTVÍ DRAHANSKÉHO KULMU (SPODNÍ KARBON, MORAVSKOSLEZSKÁ JEDNOTKA ČESKÉHO MASIVU)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 23, No 1-2 (2016) - Mezozoikum
  PETROGRAFICKÁ VARIABILITA TĚŠÍNITOVÉHO TĚLESA V BLUDOVICÍCH U NOVÉHO JIČÍNA (SLEZSKÁ JEDNOTKA, VNĚJŠÍ ZÁPADNÍ KARPATY)
  Abstrakt  PDF