Detaily autora

Galia, Tomáš, Katedra fyzické geografi e a geoekologie PřF OU, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

  • Vol 21, No 1-2 (2014) - Kenozoikum
    PROJEVY ZDROJOVÝCH OBLASTÍ SEDIMENTŮ V ZRNITOSTNÍM SLOŽENÍ KORYTOVÝCH AKUMULACÍ VODNÍCH TOKŮ V RELIÉFU BUDOVANÉM FLYŠOVÝMI HORNINAMI
    Abstrakt  PDF