Detaily autora

Galia, Tomáš

 • Vol 20, No 1-2 (2013) - Kenozoikum
  KORYTOVÉ SEDIMENTY A GEOMORFOLOGICKÉ PROCESY VYSOKOGRADIENTOVÝCH TOKŮ VE FLYŠI MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYD
  Abstrakt  PDF
 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Kenozoikum
  PODMÍNKY TRANSPORTU A AKUMULACE SEDIMENTŮ V ČLOVĚKEM OVLIVNĚNÝCH KORYTECH BESKYDSKÝCH TOKŮ: PŘÍKLADOVÁ STUDIE SOUTOKU ŘEKY MORÁVKY A MOHELNICE
  Abstrakt  PDF
 • Vol 21, No 1-2 (2014) - Kenozoikum
  PROJEVY ZDROJOVÝCH OBLASTÍ SEDIMENTŮ V ZRNITOSTNÍM SLOŽENÍ KORYTOVÝCH AKUMULACÍ VODNÍCH TOKŮ V RELIÉFU BUDOVANÉM FLYŠOVÝMI HORNINAMI
  Abstrakt  PDF
 • Vol 26, No 1-2 (2019) - Kenozoikum
  Vliv říčního dřeva na morfologické a sedimentologické parametry koryta na příkladu meandrujícího toku Odry
  Abstrakt  HTML  PDF