Detaily autora

Potočková, Tereza, Katedra geologie PřF UP, Tř. 17 listopadu 12, 771 46 Olomouc

  • Vol 18, No 2 (2011) - Krystalinikum
    Gamaspektrometrická charakteristika lokalit primární zlatonosné mineralizace v Horách u Předína (západní Morava)
    Abstrakt  PDF