Detaily autora

Tóth, Tamás, Geomega Kft., Zsil. Str. 1. 1093 Budapest, Maďarsko

  • Vol 27, No 1-2 (2020) - Aplikovaná geologie
    Reflexně seismický výzkum pozdně kenozoické zlomové tektoniky na vybraných lokalitách hornomoravského úvalu
    Abstrakt  PDF  HTML