Detaily autora

Kurdík, Stanislav

  • Vol 23, No 1-2 (2016) - Aplikovaná geologie
    APLIKACE TEXTURNÍ RTG-DIFRAKČNÍ ANALÝZY V TEKTONICE – KVANTIFIKACE PŘEDNOSTNÍ ORIENTACE KALCITU V KARBONÁTOVÝCH HORNINÁCH
    Abstrakt  PDF